Länkstig

Maria Gröndal

Doktorand

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Rumsnummer
590
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Maria Gröndal

Bakgrund

• Biträdande forskare 2015-2016, Göteborgs universitet.

• Psykologexamen 2016, Göteborgs universitet.

• Legitimerad psykolog 2017, Prima vuxenpsykiatri, Jakobsberg.

• Forskarutbildningen, antagen 2019- Göteborgs universitet.

Forskningsintresse. Jag är intresserad av emotioner med främst fokus på ilska, irritabilitet och impulsivitet; både hur de påverkar människor generellt men också mer specifikt hur det påverkar personer med svår pms.

Pågående forskning. Jag genomför tillsammans med en forskargrupp på Sahlgrenska universitetssjukhuset en studie (Espri-studien - Biokemiska och neuropsykologiska effekter av akut tillförsel av escitalopram vid premenstruellt dysforiskt syndrom, PMDS) som undersöker hur kvinnor med PMDS påverkas av antidepressiv medicinering utifrån främst ett neurobiologiskt perspektiv. Min del i projektet innefattar i första hand att se hur irritabilitet/ilska och impulsivitet påverkas över cykeln och av antidepressiv medicin.

Vidare genomför jag även ett projekt där skattningsskalor och psykologiska test valideras hos friska individer med fokus på irritabilitet, ilska och impulsivitet