Bild
Foto av Sara Landström
Länkstig

Sara Landström erhåller pris av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS)

Publicerad

Sara Landström, docent i psykologi, tilldelas Birger Karlssons vetenskapspris 2021 av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS).

Motiveringen till priset lyder:
"Sara Landströms forskning ligger inom fältet rättspsykologi med fokus på vittnesförhör av barn. Hennes forskning visar hur psykologisk kunskap kan tillämpas i rättsliga sammanhang, bland annat genom att utvärdera de metoder som använts vid barnförhör. Centrala faktorer är anpassning av förhörens genomförande till barnets språkliga, sociala och minnesmässiga förmåga och vikten av att olika felkällor vid bedömningen av deras vittnesmål uppmärksammas. Hon anlitas flitigt som expert av olika instanser inom rättsväsendet, och hon deltar aktivt i samhällsdebatten. Landström är redan en auktoritet inom sitt forskningsfält och har byggt upp ett omfattande internationellt samarbete, där flera av de personer hon samarbetar med är världsledande inom fältet."

Sara Landström är docent i psykologi vid Psykologiska institutionen där hon undervisar i bland annat Rättspsykologi och forskar med
särskilt fokus på tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömningar, skuldbeläggande av sexualbrottsoffer, sexuella övergrepp mot barn, samt intervju- och förhörsmetodik.

UR -
Föreläsning: Barns tillförlitlighet och trovärdighet (video)

Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) är en göteborgsbaserad, interdisciplinär vetenskapsakademi som bildades 1778. Dess verksamhet omfattar olika ämnesområden såsom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Främsta syftet med akademien är att främja vetenskaplig forskning och stödja högre utbildning.