Länkstig

Charlotte Löfgren

Doktorand

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Charlotte Löfgren

Bakgrund

  • Forskarutbildningen 2023 (pågående), Göteborgs Universitet, psykologiska institutionen
  • Biträdande forskare, 2022, Göteborgs Universitet, psykologiska institutionen
  • Filosofie masterexamen i psykologi 2021, Göteborgs Universitet
  • Filosofie kandidatexamen i psykologi 2019, Göteborgs Universitet
  • Medlem i forskargruppen Criminal, Legal and Investigative Psychology (CLIP).

Forskningsintresse

Intresserad av rättspsykologi i allmänhet och särskilt barns vittnesmål, tillförlitlighet- och trovärdighetsbedömningar, juridiskt beslutsfattande och minnespsykologi.

Pågående forskning

Doktorand i projektet Var är alla pojkar? Könsskillnader i sexualbrottsutsatta barns möjligheter att avancera inom rättskedjan. Projektet undersöker eventuella skillnader i hur sexualbrott mot barn handläggs och hanteras av rättsväsendet beroende på barnets kön då tidigare forskning har funnit att pojkar kan ha svårare att avancera inom rättskedjan.