Länkstig

Sofia Calderon

Forskare

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Sofia Calderon

Bakgrund

  • Doktor i psykologi 2019
  • Biträdande forskare 2013-2015
  • Fil. kand. i psykologi 2013

Forskningsintresse

Social kognition och rättspsykologi. Medlem i forskargruppen Criminal, Legal and Investigative Psychology (CLIP).

Pågående forskning

Jag arbetar för närvarande i ett kollaborativt replikeringsprojekt med avsikt att upprepa grundläggande studier bakom den socialkognitiva teorin Construal Level Theory (CLT). CLT förklarar när och varför personer föreställer sig saker på ett mer abstrakt vis.

Mitt avhandlingsprojekt handlade om sanna och falska intentioner (dvs lögner och sanningar om framtida handlingar).