Länkstig

Sofia Calderon

Forskare

Psykologiska institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Sofia Calderon

Forskning

Mina forskningsintressen är främst social kognition och rättspsykologi. Jag arbetar för närvarande i ett kollaborativt replikeringsprojekt vid namn Construal Level International Multilab Replication (CLIMR) project med sin bas här vid Psykologiska institutionen. Vi genomför storskaliga replikeringsstudier på nyckelfynd inom teorin Construal Level Theory (CLT). CLT förklarar när och varför folk tänker mer abstrakt respektive konkret, och hur detta i sin tur påverkar folks beteenden. CLIMR project utgörs för närvarande av 93 forskningslabb från 38 länder som kommer samla in data till en rad experiment.

Jag doktorerade 2019 med en avhandling om sanna och falska intentioner, det vill säga sanningar och lögner om framtida beteenden. Jag är medlem i forskargruppen Criminal, Legal, and Investigative Psychology (CLIP).

Forskningskommunikation

Jag har hand om Psykologiska institutionens presskontakter och nyheter. Jag arbetar även med olika projekt med syfte att ta fram och sprida forskningsresultat från Psykologiska institutionen till allmänheten och specifika målgrupper (t.ex. podcast, videos, fortbildningsevenemang) .

Jag är chefredaktör för den internationella (engelska) versionen av den populärvenskapliga tidsskriften In Mind Magazine.