Bild
Bild på Svante Hultengren
Länkstig

Biologen Svante Hultengren ny hedersdoktor

Publicerad

Biologen och naturgeografen Svante Hultengren har utsetts till hedersdoktor på Naturvetenskapliga fakulteten. Svante Hultengren är en mångsidig biolog med lavar som sitt största intresse. Han har genom åren undervisat, handlett examensstudenter och deltagit i forskning på Göteborgs universitet.

Grattis till utnämningen till hedersdoktor!

– Tack, jag är nästan lite chockad. Jag undrade först om det var någon form av busringning. Det är omtumlande och känns fantastiskt hedrande. Jag var student på Göteborgs universitet i slutet av 1970-talet och har jobbat med ekologi sedan jag blev klar. Ofta lånar jag det som forskarna kommer fram till och omsätter i praktiskt arbete. Jag har arbetat som konsult åt många kommuner, myndigheter och stora företag i naturvårdsfrågor.

Hur kommer det sig att du fick så stort intresse för lavar?

– De sitter still och går att undersöka året om! Sedan var det också en organismgrupp där det fanns mycket kvar att upptäcka. Och så hade jag ett par mycket inspirerande lärare på universitetet.

Du har delat med dig frikostigt av dina kunskaper genom att ge ut flera böcker om lavar.

– Ja, mitt eget intresse började bland annat när jag läste en lavflora som gavs ut 1982. Efter många återutgivningar så behövdes det till slut en ny uppdaterad bok och den gjorde jag tillsammans med författaren av floran.

Resultatet blev böckerna Lavar en fälthandbok och Mossor en fältguide, båda utgivna 2016 och flitigt använda inom utbildningen i naturvårdsbiologi vid Göteborgs universitet. Men i takt med att forskningen får nya metoder så behöver innehållet revideras. Bland annat har DNA-tekniken inneburit en smärre revolution. Så nu får Svante Hultengren mer att göra, lagom till att han fyllde 65 och tänkte trappa ner på konsultfirman.

Bild
Porträtt av Svante Hultengren
Biologen Svante Hultengren är en av Sveriges främsta experter på lavar.

– Jag håller på och omarbetar en femte upplaga av Lavar en fälthandbok. Det har hänt jättemycket genom DNA-tekniken – olika lavarter har bytt både namn och familj, säger Svante Hultengren.

Du har också berikat lavbestånden i Göteborg genom ett experiment med lunglav?

– Lunglav är en av de känsligaste lavarna för luftföroreningar, framförallt svaveldioxid. 1993 hade luftkvaliteten blivit bättre, och då transplanterade jag ut den mycket känsliga lunglaven på sex ställen i Göteborg och den har nu bland annat etablerat sig i Slottsskogen. Lunglaven är en bra indikato på att luften faktiskt har blivit bättre på senare år.  

Promotionshögtiden äger rum den 24 mars 2023.