Bild
Sylvie Chetty går i allén på Vasagatan
Sylvie Chetty är en av gästprofessorerna i Elof Hansson Visiting Professor Programme in International Business and Trade.
Foto: Carina Gran
Länkstig

Fokus på entreprenörer som vill ut i världen

Publicerad

Det är lätt att fastna i vardagsslitet. Men glöm inte att lyfta blicken och att nätverka, även med konkurrenter. Det är gästprofessor Sylvie Chettys råd till svenska entreprenörer som vill ut i världen.

Handelshögskolans nya gästprofessor Sylvie Chetty forskar på internationell handel med fokus på nätverk och internationalisering av entreprenörsföretag. Hon ser både likheter och skillnader i jämförelsen mellan Sverige och hemlandet Nya Zeeland.

– Båda länderna är små, öppna ekonomier som måste kunna konkurrera internationellt. Samarbete är en framgångsfaktor, men Nya Zeeland har inte riktigt den där starka samarbetskulturen som Sverige har. I ett projekt studerade jag de många båttillverkare som är klustrade i Auckland. I utgångsläget såg de varandra som konkurrenter. Nyzeeländska Exportrådet fick dem att samarbeta för att stärka sin internationella konkurrenskraft. När de så småningom valde att specialisera sig inom olika områden, som segel, skrov och vinschar, utvecklade de sina produkter och vann framgångar på den globala marknaden, säger Sylvie Chetty.

Utgå från de resurser ni har och våga improvisera

Ekonomistudenter får ofta höra hur viktigt det är att sätta mål och planera när de startar företag. Men det finns alternativa beslutsmodeller och en av dem är effektualisering.

– Entreprenörer kan inte alltid börja med att sätta mål. Har du bara 100 dollar, så måste du ut och träffa människor, se vilka som är intresserade av din affärsidé, kanske testa gräsrotsfinansiering. Det handlar om improvisation, kreativitet och att utgå från de resurser du har, säger Sylvie Chetty.

I ett nytt forskningsprojekt på Handelshögskolan tittar Sylvie Chetty på innovationstempots betydelse. Tidiga resultat indikerar att företag med snabb innovationstakt också har snabbare internationaliseringsprocesser.

– Innovativa startups måste ibland snabbt ut med sin nya produkt för att inte tappa mark. Är du för långsam så springer världen ifrån dig. Det vi kan se så här långt är att företag med förmåga att hålla ett högt innovationstempo och som dessutom vågar ta risker och vara proaktiva får marknadsfördelar, säger Sylvie Chetty.

Göteborg – en elegant och varm stad

Som ny gästprofessor på Handelshögskolan ska hon de närmaste tre åren samarbeta med Center for International Business Studies vid Företagsekonomiska institutionen, bland annat i projekt om internationaliseringen av nordiska företag inom digital hälsa. Hon undervisar också på masterprogrammet International Business and Trade.

Sylvie Chetty är glatt överraskad över sin nya miljö.

– Göteborg är en trevlig, elegant stad och skärgården är vacker som i en film, säger Sylvie Chetty.

Hon vill gärna skapa långsiktiga forskningssamarbeten och fördjupa sin förståelse för svenska företag, särskilt när det gäller våra entreprenörer.

– Det finns många stora, multinationella företag i Sverige, något vi inte har i Nya Zeeland, men jag är mer intresserad av de mindre företagen, de som kan växa och bli det nya IKEA, säger Sylvie Chetty.

Detta är en artikel från Handelshögskolans Magasin 2019.
 

Om Visiting Professor Programme

Genom sina erfarenheter och perspektiv vitaliserar och bidrar ästprofessorerna till utvecklingen av forskningsmiljöerna på Handelshögskolan. Programmet har sedan starten 2009 kunnat genomföras tack vare generöst stöd från näringslivet och det nuvarande programmet – ”Elof Hansson Visiting Professor Programme in International Business and Trade” – finansieras av Elof Hanssons Stiftelse.