Bild
Kvinna skriver på papper
Foto: Green Chameleon - Unsplash
Länkstig

GMAT/GRE

Ett testresultat i GMAT/GRE ökar dina chanser att säkra din plats på programmet men det är inte ett obligatoriskt krav.

OBS! GRE-resultat accepteras endast för urval till antagningen till och med 2023. Från och med antagningen 2024 godtas endast GMAT-resultat.

För information om registrering och för att hitta testcenter, vänligen besök respektive officiella sida för   GMAT och GRE General Test

Vi accepterar både GMAT™ exam och GMAT™ Online test. 

Testdeltagare rekommenderas att studera till testet 30-45 dagar i förväg. Officiellt material (på engelska) för testförberedelse är tillgängligt gratis online:

Sista datum att skriva GMAT/GRE och att ange Handelshögskolan, Göteborgs universitet som mottagare av testresultat är samma datum som sista ansökningsdagen (17 april 2023). 

Handelshögskolan tar inte emot papperskopior av ditt test resultat. Vi tar enbart emot ditt testresultat om det skickas av testcenter/test organisation. För både GMAT och GRE General Test har du möjligheten att skicka testresultaten till flertalet universitet över hela världen. Vänligen kontakta testcenter/test organisation om du är osäker på hur du ska skicka testet till oss.   

Om du ansöker till fler än ett masterprogram vid Handelshögskolan behöver du endast skicka in ditt testresultat till ett av våra masterprogram.  

Resultat från GMAT eller GRE General test får inte vara äldre än 5 år vid sista datum för ansökan. Här nedan hittar du GMAT koder till våra program. 

Du hittar antagningsstatistik på Universitets- och högskolerådets (UHR) hemsida. Observera att för antagningsstatistik 2020 och tidigare behöver du använda de engelska titlarna för de flesta masterprogrammen på Handelshögskolan. För antagningsstatistik från och med hösten 2021 behöver du söka med de svenska titlarna på programmen.

Förklaring till statistiken på UHR:s hemsida:  

AP = Används till och med hösten 2020. Tidigare akademiska poäng, dvs högskolepoäng (hp) upp till högst 225 hp. Observera att maxpoängen ändras från och med antagningen 2021. För antagningen 2021 är maxpoängen istället 165 hp (APGA). Om det är många som har samma urvalspoäng så är det lotten som avgör.  

APGA= Används från och med hösten 2021. Tidigare akademiska poäng, dvs högskolepoäng (hp) upp till högst 165. Om det är många som har samma urvalspoäng så är det lotten som avgör.

AU-HS= Denna urvalsgrupp används inte längre. Användes till och med höstterminen 2022. Gällde endast de som studenter som hade garantiplats och som var antagna t.o.m. höstterminen 2016 på 300 hp på vissa utvalda program på Handelshögskolan .

GMAT2 = De studenter som har ett GMAT/GRE resultat på minst 350. (GRE-resultat överförs till ett GMAT resultat, se GRE® Comparison Tool for Business Schools

Observera dock att statistiken inte säger mycket om hur chanserna ser ut att bli antagen med GMAT respektive HP i nuvarande antagningsomgång – det finns många faktorer som avgör så som söktrycket, hur många sökande som har gjort GMAT/GRE eller inte och hur höga deras meritvärden är (GMAT/GRE eller HP) samt förändringar i platser på programmet. 

Betyg, CV och rekommendationsbrev används inte som urvalskriterier.   

GMAT

  • Accounting and Financial Management (Redovisning och financiell styrning): WRV-C3-99 
  • Economics (Nationalekonomi): WRV-C3-08 
  • Finance (Finans): WRV-C3-92 
  • Innovation and Industrial Management (Innovation och industriell ledning): WRV-C3-50 
  • International Business and Trade (Internationellt företagande): WRV-C3-39 
  • Logistics and Transport Management (Logistik och transport): WRV-C3-67 
  • Management (Ledarskap): WRV-C3-93 
  • Marketing and Consumption (Marknadsföring och konsumtion): WRV-C3-27 
  • Knowledge-based Entrepreneurship (Entreprenörskap): WRV-C3-71 

GRE

För GRE är koden 7303 för att skicka ditt testresultat till våra masterprogram på Handelshögskolan. Om du har problem att välja denna kod vänligen välj istället “University of Gothenburg, School of Business, Economics and Law”."

Vi omvandlar ditt GRE test resultat till ett GMAT test resultat.

Ansökningsperiod: 17 oktober 2022-16 januari 2023
Sök på universityadmissions.se  

Sista datum att skriva och skicka GMAT och GRE testresultat är 16 januari 2023.

För både GMAT och GRE General Test har du möjligheten att skicka testresultaten till flertalet universitet över hela världen. Handelshögskolan tar inte emot papperskopior av ditt test resultat. Vi tar enbart emot ditt testresultat om det skickas av testcenter/test organisation.

Om du ansöker till fler än ett masterprogram behöver du endast skicka in GMAT resultat till ett masterprogram vid Handelshögskolan. Resultat från GMAT eller GRE General test får inte vara äldre än 5 år vid sista datum för ansökan. 

Ansökningsperiod: 15 mars - 17 April 2023
Ansök på: antagning.se

Sista datum att skriva och skicka GMAT och GRE testresultat är 17 april 2023.

För både GMAT och GRE General Test har du möjligheten att skicka testresultaten till flertalet universitet över hela världen. Handelshögskolan tar inte emot papperskopior av ditt test resultat. Vi tar enbart emot ditt testresultat om det skickas av testcenter/test organisation.

Om du ansöker till fler än ett masterprogram behöver du endast skicka in GMAT resultat till ett masterprogram vid Handelshögskolan. Resultat från GMAT eller GRE General test får inte vara äldre än 5 år vid sista datum för ansökan.