Länkstig

Statistik kandidatuppsats

Kurs
STK315
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Uppsats i statistik 15 hp, inklusive opposition.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng totalt, varav minst 45hp från grund- och fortsättningsnivå i statistik.

Efter studierna

Inom alla områden av arbetslivet används statistiska metoder. Marknadsanalyser av olika slag är ett vanligt användningsområde för statistisk metodik. Tillverkningsindustrin använder statistik i kvalitetsstyrningen. Statistiska metoder används för att mäta arbetslöshet och konsumentprisindex. Läkemedelsindustrin och sjukvården tar hjälp av statistisk metodik för att utveckla nya läkemedel och för att förbättra behandlingsmetoder.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler