Länkstig

Statistik: Grundkurs 2 Regressionsanalys

Kurs
STK120
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28423
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28427
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen lär ut grunderna i hur regressionsanalys kan användas för att analysera samband mellan två eller flera variabler i syfte att beskriva, dra slutsatser om orsakssamband, och göra prediktioner. I kursen läggs ett stort fokus på praktiskt tillämpbara färdigheter, på övning genom datoranalys av verkliga datamaterial, och på förståelse för de statistiska metodernas begränsningar.

Kursen kan även sökas inom kurspaketet STK10 Statistik: Grundläggande, 30hp.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången kurs i statistik, minst 7,5hp, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.