Länkstig

Statistik: Grundkurs 2 Regressionsanalys

Kurs
STK120
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen lär ut grunderna i hur regressionsanalys kan användas för att analysera samband mellan två eller flera variabler i syfte att beskriva, dra slutsatser om orsakssamband, och göra prediktioner. I kursen läggs ett stort fokus på praktiskt tillämpbara färdigheter, på övning genom datoranalys av verkliga datamaterial, och på förståelse för de statistiska metodernas begränsningar.

Kursen kan även sökas inom kurspaketet STK10 Statistik: Grundläggande, 30hp.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången kurs i statistik, minst 7,5hp, eller motsvarande kunskaper.