Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Statistik: Grundläggande

Kurspaket
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28421

Om utbildningen

Goda kunskaper i statistik är nödvändiga för att ha ett kritiskt förhållningssätt till all den information som vi möter dagligen, både privat och i vår yrkesroll. Statistik är vetenskapen om insamling, analys och tolkning av empiriska data vilket innebär att det finns en mängd tillämpningsområden. Alla beslut, små som stora, all planering inom ekonomisk verksamhet, all kontroll och övervakning av miljö och natur förutsätter statistiskt korrekta data.

Kurspaket STK10 består av Statistik 1, 15hp (STK100), Statistik 2A: Tillämpad regressionsanalys, 7,5hp (STK131) och Statistik 2B, 7,5hp (STK140).

Statistik 1

Kursen ger grundläggande kunskaper för bearbetning och analys av data och ger statistiska kunskaper som gör det möjligt att på ett sakligt och kritiskt sätt granska uppgifter som förekommer i olika statistikkällor. I kursen behandlas även metoder för att med information från stickprov dra slutsatser om populationer, samt att fastställa hur olika faktorer samvarierar med varandra. I kursen ingår även datorbaserade projektarbeten.

Statistik 2A

Kursen utvidgar och fördjupar de kunskaper som inhämtats i Statistik 1. Kursen innehåller metoder för att analysera och tolka samband, såväl linjära som icke-linjära, mellan två eller flera kvantitativa och kvalitativa variabler, med hjälp av regressionsanalys. Huvudfokus är på att ge praktiskt tillämpbara färdigheter och kursen är till stor del uppbyggd kring datorbaserade projektarbeten.

Statistik 2B

Kursen behandlar metoder för att bedöma osäkerheten i de slutsatser som dras från en begränsad mängd information. Vid statistisk analys är datorn ett oumbärligt hjälpmedel. Därför är kursen till stor del uppbyggd kring datorbaserade projektarbeten.

Kursen innehåller metoder för att analysera och tolka linjära modeller och samband mellan två eller flera kvantitativa och/eller kvalitativa variabler. Speciellt syftar kursen till att ge en fördjupad kunskap linjära modeller. Metoder för att undersöka och hantera de vanliga problem som kan uppstå vid skattning av statistiska modeller ingår.

Dessutom behandlar kursen hur man planerar och genomför olika typer av statistiska undersökningar, samt metoder för att göra urval med stickprovsmetodik. Kursen belyser också etiska aspekter vid datainsamling och statistisk analys.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %).

Efter studierna

Inom alla områden av arbetslivet används statistiska metoder.
Marknadsanalyser av olika slag är ett vanligt användningsområde för
statistisk metodik. Tillverkningsindustrin använder statistik i
kvalitetsstyrningen. Statistiska metoder används för att mäta
arbetslöshet och konsumentprisindex. Läkemedelsindustrin och sjukvården
tar hjälp av statistisk metodik för att utveckla nya läkemedel och för
att förbättra behandlingsmetoder.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands