Länkstig

Statistik: Fortsättningskurs 1

Kurs
STK200
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28420
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2022.

Om utbildningen

Denna kurs vänder sig till den som vill fördjupa och vidga sina kunskaper i statistik. Kursen ger fördjupade kunskaper om olika ekonometriska metoder som används för att etablera och kvantifiera samband mellan ekonomiska variabler. Även programmering ingår som kursmoment.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i statistik, 30hp, varav minst 15hp avslutade.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Inom alla områden av arbetslivet används statistiska metoder. Marknadsanalyser av olika slag är ett vanligt användningsområde för statistisk metodik. Tillverkningsindustrin använder statistik i kvalitetsstyrningen. Statistiska metoder används för att mäta arbetslöshet och konsumentprisindex. Läkemedelsindustrin och sjukvården tar hjälp av statistisk metodik för att utveckla nya läkemedel och för att förbättra behandlingsmetoder.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler