Länkstig

Statistik: Grundkurser 2

Kurspaket
ST15B
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-28430
Ansökan stängd

Om utbildningen

Detta kurspaket består av kurserna Statistik: Grundkurs 3, 7,5 hp (STK132) och Statistik: Grundkurs 4, 7,5 hp (STK141)

STK132 Statistik: Grundkurs 3

Här kompletteras och fördjupas innehållet i de två första grundkurserna i statistik (STK110 och STK120). Huvudmoment inkluderar vanliga statistiska fördelningar och hur dessa kan användas i osäkerhetsberäkningar, styrkeberäkningar, icke-parametriska metoder, metoder för analys av kategoriska data, samt analys av tidsserier. I högre utsträckning än på tidigare kurser hanterar vi statistiken genom matematiken och ganska goda matematiska färdigheter behövs.

STK141 Statistik: Grundkurs 4

Fokus är på metoder för att analysera och tolka linjära modeller och samband mellan två eller flera kvantitativa och/eller kvalitativa variabler. Metoder för att undersöka och hantera de vanliga problem som kan uppstå vid skattning av statistiska modeller ingår.

Dessutom ger kursen kunskap om hur man planerar och genomför olika typer av statistiska undersökningar, samt metoder för att göra urval med stickprovsmetodik. Kursen belyser också etiska aspekter vid datainsamling och statistisk analys.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kurspaketet krävs genomgången kurs i statistik, minst 15hp eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

I Sverige är personer som har goda statistiska kunskaper i sin grundexamen eller högre examen mycket eftersökta på arbetsmarknaden. Statistiker finns inom det privata näringslivet – till exempel läkemedelsindustrin, i opinionsinstitut, i företag som arbetar med marknadsanalyser och vid de finansiella avdelningarna på banker – men också vid statliga och kommunala myndigheter.

I takt med ökad AI, machine learning och datorers förbättrade kapacitet blir statistiska metoder viktiga redskap inom en mängdskilda områden som medicin, pedagogik, psykologi, management, investeringsplanering, opinionsundersökningar, marknadsanalyser, statskunskap, ekonomiska prognoser, transportanalys, telekommunikation och juridik.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler