Länkstig

Statistik: Fortsättningskurs 2

Kurs
STK250
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28407
Ansökan stängd

Om utbildningen

STK250 ger fördjupade och breda kunskaper i sannolikhetsteori och
statistisk inferensteori. Stor tyngdpunkt läggs vid användningen av
sannolikhetsteoretiska och statistiska modeller för att analysera
praktiska problem, samt att dra korrekta slutsatser av resultaten.

Eftersom kursen kräver mer avancerad matematik än vad som behandlats i
tidigare kurser, inleds kursen med en kort introduktion till matematisk
analys.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i statistik, 30hp, varav minst 15hp avslutade.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

I Sverige är personer som har goda statistiska kunskaper i sin grundexamen eller högre examen mycket eftersökta på arbetsmarknaden. Statistiker finns inom det privata näringslivet – till exempel läkemedelsindustrin, i opinionsinstitut, i företag som arbetar med marknadsanalyser och vid de finansiella avdelningarna på banker – men också vid statliga och kommunala myndigheter.

I takt med ökad AI, machine learning och datorers förbättrade kapacitet blir statistiska metoder viktiga redskap inom en mängdskilda områden som medicin, pedagogik, psykologi, management, investeringsplanering, opinionsundersökningar, marknadsanalyser, statskunskap, ekonomiska prognoser, transportanalys, telekommunikation och juridik.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler