Länkstig

Om utbildningen

Kursens ger en insikt i den osäkerhet som alltid finns när beslut ska
fattas baserat på begränsade urval (stickprov), samt redskap att
hantera denna osäkerhet på ett lämpligt sätt. Den inleds med en
genomgång av metoder för att beräkna, sammanställa och presentera
information om stickprov. En viktig del är grundläggande
sannolikhetsläran eftersom många resultat påverkas av slumpen. Därefter
behandlas grunderna i hur information från stickprov kan användas för
att dra slutsatser om populationer. Detta görs genom hypotestest eller
intervallskattning för en populations egenskaper, exempelvis medelvärde
eller andel.

Vid analys av statistiska datamaterial är datorn ett naturligt
hjälpmedel. I kursen ingår projektarbeten som består av ett antal
inlämningsuppgifter, där studenten får både övning i och bedömning av
arbete med datorbaserad statistisk analys.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6 och Matematik 3b eller 3c

Efter studierna

Inom många kvalificerade jobb i privat och offentlig verksamhet krävs en god förmåga att analysera komplexa samhällsekonomiska frågor. Genom studier i nationalekonomi får du verktyg för att samla in, analysera och tolka data. Våra studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden och arbetar bland annat för Nordea, Volvo, Swedbank, Skatteverket, Utrikesdepartementet, Finansdepartementet, Göteborgs universitet, SCA och SEB.

En annan möjlighet är att satsa på en forskarkarriär. Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet har en bred forskningsverksamhet inom bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi, utvecklingsekonomi och beteendeekonomi.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler