Länkstig

Statistik: Grundkurs 3

Kurs
STK132
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen kompletterar och fördjupar de kunskaper som har inhämtats i de två första grundkurserna i statistik (STK110 och STK120). Huvudmoment i kursen inkluderar vanliga statistiska fördelningar och hur dessa kan användas i osäkerhetsberäkningar, styrkeberäkningar, icke-parametriska metoder, metoder för analys av kategoriska data, samt analys av tidsserier. I högre utsträckning än på tidigare kurser hanterar vi statistiken genom matematiken och ganska goda matematiska färdigheter behövs.

Kursen kan även sökas inom kurspaketet STK10 Statistik: Grundläggande, 30hp.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången kurs i statistik, minst 15 hp, eller motsvarande kunskaper.