Länkstig

Statistik: Grundkurs 3

Kurs
STK132
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18414
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Här kompletteras och fördjupas innehållet i de två första grundkurserna i
statistik (STK110 och STK120). Huvudmoment inkluderar vanliga
statistiska fördelningar och hur dessa kan användas i
osäkerhetsberäkningar, styrkeberäkningar, icke-parametriska metoder,
metoder för analys av kategoriska data, samt analys av tidsserier. I
högre utsträckning än på tidigare kurser hanterar vi statistiken genom
matematiken och ganska goda matematiska färdigheter behövs.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången kurs i statistik, minst 15 hp, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

I Sverige är personer som har goda statistiska kunskaper i sin grundexamen eller högre examen mycket eftersökta på arbetsmarknaden. Statistiker finns inom det privata näringslivet – till exempel läkemedelsindustrin, i opinionsinstitut, i företag som arbetar med marknadsanalyser och vid de finansiella avdelningarna på banker – men också vid statliga och kommunala myndigheter.

I takt med ökad AI, machine learning och datorers förbättrade kapacitet blir statistiska metoder viktiga redskap inom en mängdskilda områden som medicin, pedagogik, psykologi, management, investeringsplanering, opinionsundersökningar, marknadsanalyser, statskunskap, ekonomiska prognoser, transportanalys, telekommunikation och juridik.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler