Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Studenter på innnergården
Foto: Carina Gran
Länkstig

Hållbarhetsdagar

Temadagar för alla programstudenter

I dagens globaliserade och snabbt föränderliga värld krävs förståelse och kunskap om företag och organisationers utmaningar i sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner. På Handelshögskolan finns flera starka forskningsmiljöer med fokus på hållbar utveckling ur en mängd olika perspektiv, vilket också kommer till uttryck i alla våra utbildningar. Vi anser att det är mycket viktigt att våra studenter får med sig kunskap, förståelse och verktyg för att kunna hantera framtidens samhällsutmaningar.  

Som ett led i detta arbete arrangerar skolan särskilda hållbarhetsdagar för alla programstudenter. Dagarna är ett komplement till den hållbarhetsundervisning som ges inom programmens olika kurser och innebär möjlighet för studenter från våra olika program att tillsammans med företag och företrädare för civilsamhället och offentliga organisationer diskutera utmaningar och lösningar på viktiga samhällsutmaningar.

Första året

Foto: Carina Gran

Challenges

Temat för den första dagen är ”utmaningar” och syftet är att under dagen ge studenterna en bild av vilka sociala, ekonomiska, samt miljö- och resursmässiga utmaningar som mänskligheten står inför. Studenterna väljer mellan flera parallella sessioner, där såväl ekonomer och jurister som naturvetare och näringslivsföreträdare medverkar. Tillsammans ger de kompletterande bilder av hållbarhetsutmaningar på global såväl som lokal nivå och hur dessa utmaningar förstås utifrån olika perspektiv.

Andra året

Responsibility

För studenter på andra året arrangeras en dag med fokus på ansvarstagande. Under dagen får studenterna reflektera och problematisera begrepp och föreställningar kring ansvarstagande, konsumentmakt, etik och betydelsen av information. Såväl forskare som näringslivsföreträdare och offentliga organisationer medverkar på dagen.

Foto: Carina Gran

Tredje året

Solutions

Den tredje och avslutade dagen fokuserar på vägar mot lösningar. Dagen erbjuder, precis som tidigare dagar, möjlighet för studenter att själva välja mellan flera olika pass. Aktörer från näringslivet och offentlig sektor samt forskare presenterar arbete för att åstadkomma mer hållbara lösningar. På ett ac passen får till exempel studenterna arbeta med att själva utveckla förslag på specifika utmaningar och sedan presentera för en panel av experter.

Hållbarhetsdag på masterutbildningen

Global Transitions

Samtliga handelshögskolans masterutbildningar inleds med halvdagen ”Global Transitions”. Dagen tar sin utgångspunkt i den ökade förståelsen hos såväl näringslivet som hos stater att transformationen mot resurs- och klimateffektiva ekonomier går för långsamt. Dagen lyfter frågor om vad som skulle krävas för en mycket snabbare omställning och vilken roll företag, policy och civilsamhället kan ha i en sådan.