Göteborgs universitet
Bild

Management & Organisation

Forskning inom sektionen för Management och organisation görs inom temana hållbart företagande, human resource management, nya teknologier, multinationella företag samt innovation och tillväxt.

Forskningsteman

Hållbart företagande -  Vår forskning inom detta område handlar främst om hur företag utvecklar hållbara strategier, det vill säga omvandlingen till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Human Resource Management - Vår forskning inom detta område handlar främst om hur HR arbete omvandlas i tider av förändring, och införande av ny teknologi och demografisk förändring.

Nya teknologier - Vår forskning inom området handlar främst om hur ny teknologi skapar nya möjligheter och utmaningar i organisationers vardag och suddar ut gränser mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer.

Multinationella företag - Vår forskning fokuserar på förhållandet mellan huvudkontoret och dotterbolagen och hur förhållanden skiljer sig åt på grund av företagets struktur och den valda strategin.

Innovation och tillväxt Vår forskning inom detta område är främst ägnat åt öppen innovation, kluster, entreprenörskap och hur ny teknologi, som till exempel digitalisering, påverkar företagandets förutsättningar.