Bild
Nordiska flaggor
Foto: Antony McAulay
Länkstig

HRM i Norden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 288 000 SEK
Projekttid
2022 - 2024
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Riksbankens Jubileumsfond

Kort beskrivning

Miljontals människor i de nordiska länderna påverkas av hur arbetsmarknader fungerar och hur personalledning (HRM) genomförs i organisationer. I projektet studeras dynamiken i den nordiska HRM-modellen genom att undersöka skillnader mellan de nordiska länderna och hur de förändras över tid. Forskarna kommer även att kunna presentera några resultat om hur livskraften i den nordiska modellen påverkats av Covid 19-pandemin. I projektet arbetar forskare från samtliga nordiska länder. De kommer dels att använda data från den internationella Cranet-undersökningen som genomförts sedan 1989. Dels kommer de att utföra fallstudier inom tre olika sektorer i arbetslivet i samtliga nordiska länder för att samla kunskap om aktuella personalledningspraktiker och responser på Covid 19-krisen.