Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Industriell och finansiell ekonomi & Logistik

Sektionens forskning har fokus på hur ekonomisk teori och empirisk analys kan användas vid beslutsfattande i företag, branscher, offentliga organisationer och samhälle för att uppnå ett effektivt och hållbart resursutnyttjande.

Sektionen har stor erfarenhet av forskning om bolagsstyrning, operationsanalys, finansiell och operativ riskhantering, logistik och försörjningskedjan, investeringsbedömningar, effektivitetsutvärderingar, transportmodellering, prissättning, värdering, portföljval och miljömässig hållbarhet.

Sektionen har mångårig erfarenhet av nära samarbete med näringsliv och myndigheter på nationell och regional nivå. Betydande kompetens finns inom områdena bank och finans, tillverkningsindustri, intermodala transporter, maritim logistik, fastigheter, offentliga organisationer, godstransporter i staden och den tunga industrin. Inom sektionen studeras också energirelaterade frågor som energieffektivitet och handel med utsläppsrättigheter. Forskningen är huvudsakligen empiriskt orienterad med fokus på att vara tillämpbar, relevant och problemlösande.

Sektionen har medverkat i många EU-finansierade projekt och har genomfört projekt som finansierats av den svenska regeringen, Trafikverket, Vetenskapsrådet, Mistra, Energimyndigheten och Vinnova.