Göteborgs universitet
Bild
Talande händer

Nordic PhD Program in Management Accounting

Nordic PhD Program in Management Accounting är ett nordiskt samarbete för forskarutbildning i ekonomistyrning.

Nordic PhD Program in Management Accounting är ett nordiskt samarbete för forskarutbildning i ekonomistyrning. Samarbetet inleddes 2001 på initiativ av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Norges Handelshøyskole (NHH). 2007 anslöt sig Aarhus BSS vid Aarhus universitet till samarbetet. Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskolan vid Örebro universitet blev samarbetspartners 2010. Gruppen samarbetande lärosäten utökades 2019 när Handelshøjskolen, Copenhagen Business School (CBS) och Handelshøgskolen ved Nord universitet, Bodø, anslöt sig.

I dagsläget erbjuds sex fasta kurser och kurser som ges av inbjudna forskare/lärare från andra lärosäten. Kurserna är öppna för forskarstuderande från hela världen. Till och med våren 2023 har fler än 300 forskarstuderande från ca 45 lärosäten i fler än tio länder deltagit på kurserna. I samarbetet innefattas, förutom kurser, även handledning av forskarstuderande.

Följande kurser erbjuds

Samtliga kurser motsvarar 7.5 ECTS

Contemporary Issues in Management Accounting Research
Ansvariga: Christian Ax, Trond Bjørnenak, Anita Meidell, Sven Modell
Kursen ges 6 - 7 november och 4 - 5 december 2023 samt 15 - 16 januari 2024

Accounting in Inter-Organizational Relationships and Networks
Ansvarig: Kalle Kraus, Johnny Lind
Kursen ges januari-mars 2024 och januari-mars 2026

Theorizing and Modelling in Empirical Management Accounting Research
Ansvariga: Jonas Gerdin
Kursen ges vårterminen 2025

Digitalization and Accounting
Ansvariga: Anatoli Bourmistrov, Katarina Kaarbøe, Jan Mouritsen
Kursen ges: TBA

Argumentation and Research Design in Accounting
Ansvarig: Hanne Nørreklit
Kursen ges: TBA

Accounting in its Social and Organizational Context
Ansvarig: 
Kursen ges: TBA

Ansvariga vid deltagande lärosäten

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet - Professor Christian Ax

Norges Handelshøyskole (NHH) - Professor Trond Bjørnenak, Professor Katarina Kaarbøe

Aarhus BSS vid Aarhus universitet - Professor Hanne Nørreklit

Stockholm School of Economics - Professor Kalle Kraus

Handelshögskolan vid Örebro universitet - Professor Jonas Gerdin

Handelshøjskolen, Copenhagen Business School (CBS) - Professor Jan Mouritsen

Handelshøgskolen ved Nord universitet - Professor Anatoli Bourmistrov