Göteborgs universitet
Bild
Handelshögskolan

Bitlab (Business IT Lab) är en operativ del av Företagsekonomiska Institutionen. Bitlab har som uppgift att stödja utbildning inom digitalisering. Vi agerar också mötesplats för näringsliv och akademi inom digitaliseringsfrågor.

Bitlab är involverad i kurser som bedrivs på Handelshögskolan där studenterna får inblick i användandet av olika affärssystem via övningar, praktikfall och simuleringar. Bitlab har också samarbete och stöd från flera olika organisationer som t.ex. affärssystemsleverantörer och konsultfirmor.

Bitlab driver även universitetssamarbetet SANTE Academy (Scandinavian Academic Network for Teaching Enterprise systems). SANTE Academy ger studenter och lärare från andra universitet tillgång till affärssystem och pedagogiskt material ur Bitlabs arkiv.

Bitlab driftar även en avancerad serverpark som fungerar som en teknisk hubb för utbildning.

Bitlab hette tidigare CFA (Centrum för Affärssystem) och började då som en strategisk satsning på Handelshögskolan.

Bitlab

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Vasagatan 1 P O Box 115, 405 30 Göteborg

Föreståndare:

Viktor Elliot, viktor.elliot@gu.se, 031-786 1483

Mari Paananen, mari.paananen@handels.gu.se, 031-786 3063

 

Inslag i program och kurser

Bitlab är involverade i följande program och kurser:

Samarbeten med näringsliv

Bitlab har ett starkt samarbete med många olika företag som affärssystemsleverantörer och konsultfirmor.

Samarbeten med universitet

Bitlab är ansvariga för universitetssamarbetet SANTE Academy som är ett samarbete mellan flera universitet för att utbyta, dela med sig av erfarenheter och använda affärssystem inom undervisning.

SANTE står för Scandinavian Academic Network for Teaching Enterprise systems.

SANTE ger studenter möjlighet att laborera med olika typer av system som ERP-system, Redovisningssystem och Business Intelligence system utan större krav på hårdvara och installation.

Tack vare detta får studenterna värdefulla erfarenheter med sig som dom kan använda ute i arbetslivet.

Serverparken

Bitlab driftar ett Virtuellt kluster på en serverpark som agerar teknisk hubb för utbildning.

Serverparken består av ett antal kraftfulla servrar med Microsoft Hyper-V teknik som kan virtualisera flera olika former av installationer på samma kluster.

Installationerna kan till exempel vara affärssystemsinstallationer som är byggda för laborationer med stora studentgrupper. Installationerna har konton och konfigurerade dataset som är anpassade för övningar via universitetsnätverket SANTE Academy.

I dessa installationer kan studenter, lärare och forskare laborera fritt utan att påverka varandra eller andra installationer i drift.

Det är också möjligt att bygga specialiserade IT-lösningar i det virtuella klustret.

Workshops

Workshop on research using NLP for text analysis 23 June 2022:
https://play.gu.se/media/0_ly0x0ivo

Organised by the research cluster AI and Algorithm driven Research.

Speakers: Niclas Fock, head of Talent Programs AI Sweden, Lilit Axner, Director of the EuroCC National Competence Center Sweden, Erik Engberg, Chief Partnership Officer Gavagai, Åsa Löfgren, Associate Professor at the Department of Economics, and Imelda Taraj, Doctoral student Business.

 

 

Workshop on AI and algorithm driven research 5 February 2021: https://play.gu.se/media/0_qjp17q9u

Via Handelshögskolan i Göteborg organiserades den 5:e februari 2021 den första tvärvetenskapliga studiegruppen inom artificiell intelligens och algoritmdriven forskning. Talarna Marcin Zamojski, Mattias Sundén, Andreas Dzemski, Emmeli Runesson, Dr Matilda Arvidsson, Miroslaw Staron gjorde ett utmärkt jobb med att introducera deltagarna till kommande och pågående forskning inom AI och algoritmer på Handelshögskolan.

Användbara resurser

Finnhub Stock API: https://finnhub.io/

Kontakta oss

Business IT Lab

Föreståndare: Viktor Elliot, universitetslektor, doktor, redovisning
Epost: viktor.elliot@gu.se
Tel: 031-786 1483

Föreståndare: Mari Paananen, universitetslektor, docent, redovisning,
Epost: mari.paananen@handels.gu.se
Tel: 031-786 3063

Support: Markus Hansson, IT-Samordnare
Epost: markus.hansson@gu.se
Tel: 031-786 4402

Support: Peter Carlsson, IT-Samordnare
Epost: peter.carlsson@handels.gu.se
Tel: 031-786 5566

Telefon (växel): 031-786 0000