Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Handelshögskolan

Bitlab

Business IT Lab är en operativ del av Företagsekonomiska institutionen som stödjer utbildning inom digitalisering.

Bitlab (Business IT Lab) är en operativ del av Företagsekonomiska Institutionen. Bitlab har som uppgift att stödja utbildning inom digitalisering. Vi agerar också mötesplats för näringsliv och akademi inom digitaliseringsfrågor.

Bitlab är involverad i kurser som bedrivs på Handelshögskolan där studenterna får inblick i användandet av olika affärssystem via övningar, praktikfall och simuleringar. Bitlab har också samarbete och stöd från flera olika organisationer som t.ex. affärssystemsleverantörer och konsultfirmor.

Bitlab driver även universitetssamarbetet SANTE Academy (Scandinavian Academic Network for Teaching Enterprise systems). SANTE Academy ger studenter och lärare från andra universitet tillgång till affärssystem och pedagogiskt material ur Bitlabs arkiv.

Bitlab driftar även en avancerad serverpark som fungerar som en teknisk hubb för utbildning.

Bitlab hette tidigare CFA (Centrum för Affärssystem) och började då som en strategisk satsning på Handelshögskolan.

Bitlab

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Vasagatan 1 P O Box 115, 405 30 Göteborg

Föreståndare:

Viktor Elliot, viktor.elliot@gu.se, 031-786 1483

Mari Paananen, mari.paananen@gu.se, 031-786 3063

 

Inslag i program och kurser

Bitlab är involverade i följande program och kurser:

FEG100 Företagsekonomi 1 delkurs 3: FEG100C Externredovisning

FEG304 Operativ styrning 2

Excelfärdigheter

EKF102 Externredovisning

EP1320 Marknadsföring

FEG211 Delkurs 1: Digitalisering och styrning

FEG211 Delkurs 2: Ekonomistyrning

FEG211 Delkurs 1: Digitalisering och styrning

FEG211 Delkurs 2: Logistiska Informationssystem

FEG30L Operativ Styrning 2

FEG30L Strategisk logistik

GM1402 Perspectives on Accounting and Financial Management

GM1403 Management Accounting, Strategy and Control

GM1406 Research in Accounting and Financial Management

GM1412 Controlling, Innovation and Digitalisation

GM0517 Supply Chain Management

GM0522 Logistics Information Systems

ENFE003 Kvantitativa forskningsmetoder inom företagsekonomi

TIG162 Affärssystem

Högskolan Väst

PVU201 – Processbaserad verksamhetsutveckling

VIA120 – Verksamheternas Informationssystem

Kurs TSY200 – Tillämpad systemanpassning

EXT 201 – Externredovisning I

BRA101 – Beskattningsrätt, beskattning av fysiska personer

BRA102 – Beskattningsrätt, beskattning av näringsverksamhet

Umeå Universitet

Fek B - IBP English 095/095 med flera moment (Financial Accounting, Entrepeneurship)

Civ.ek,

SM/HL, FEK C för Logistik

Högskolan i Halmstad

IK2056/Informationssystem och verksamheter 7,5 hp (Affärssystemprogrammet år1)

IK4029/Kognition och användbarhet 7,5 hp (Affärssystemprogrammet år2),

IK4045/Verksamhetsprojekt 7,5 hp

Business Intelligence 7,5 hp

IK4042/Systemintegration och programmering 7,5 hp

IK4040/Verksamhetsutveckling och affärssystem 15 hp

IK2021/Affärssystem - en helhetsbild 7,5 hp

IK2023/Affärssystem - affärsvärde genom förändringsarbete 7,5 hp

Internationella marknadsföringsprogrammet år3 IK2045/

Informationssystem och marknadsföring i nya media, 7,5 hp

Lunds Universitet

Olika kurser i Informatik

Linköpings Universitet

725G49 – Affärssystem för företag (systemvetare)

TDEI13 – Enterprise Resource Planning Systems: Process and Implementation (valbar kurs på Industriell Ekonomi)

L723G79/80 – Enterprise Systems (Civilekonomer + Internationella)

Karlstads Universitet

ISGA90 Introduktion till IT-design 7,5hp

ISGA01 Informationssystem och IT 7,5hp

ISGB05 Affärssystem 1: Analysmodeller 7,5hp

Samarbeten med näringsliv

Bitlab har ett starkt samarbete med många olika företag som affärssystemsleverantörer och konsultfirmor.

Samarbeten med universitet

Bitlab är ansvariga för universitetssamarbetet SANTE Academy som är ett samarbete mellan flera universitet för att utbyta, dela med sig av erfarenheter och använda affärssystem inom undervisning.

SANTE står för Scandinavian Academic Network for Teaching Enterprise systems.

SANTE ger studenter möjlighet att laborera med olika typer av system som ERP-system, Redovisningssystem och Business Intelligence system utan större krav på hårdvara och installation.

Tack vare detta får studenterna värdefulla erfarenheter med sig som dom kan använda ute i arbetslivet.

Serverparken

Bitlab driftar ett Virtuellt kluster på en serverpark som agerar teknisk hubb för utbildning.

Serverparken består av ett antal kraftfulla servrar med Microsoft Hyper-V teknik som kan virtualisera flera olika former av installationer på samma kluster.

Installationerna kan till exempel vara affärssystemsinstallationer som är byggda för laborationer med stora studentgrupper. Installationerna har konton och konfigurerade dataset som är anpassade för övningar via universitetsnätverket SANTE Academy.

I dessa installationer kan studenter, lärare och forskare laborera fritt utan att påverka varandra eller andra installationer i drift.

Det är också möjligt att bygga specialiserade IT-lösningar i det virtuella klustret.

Kontakta oss

Business IT Lab

Föreståndare: Viktor Elliot, universitetslektor, doktor, redovisning
Epost: viktor.elliot@gu.se
Tel: 031-786 1483

Föreståndare: Mari Paananen, universitetslektor, docent, redovisning,
Epost: mari.paananen@handels.gu.se
Tel: 031-786 3063

Support: Markus Hansson, IT-Samordnare
Epost: markus.hansson@gu.se
Tel: 031-786 4402

Support: Peter Carlsson, IT-Samordnare
Epost: peter.carlsson@handels.gu.se
Tel: 031-786 5566

Telefon (växel): 031-786 0000