Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Öppen innovation mellan stora bolag och scale-ups

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 500 000
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Vinnova

Kort beskrivning

Projektet kommer att löpande följa två innovationshubbar AZ BioVentureHub och CampX by Volvo Group och analysera deras etablering och vidareutveckling över tid. Projektet analyserar hur innovationshubbarna kan utformas för att vara ömsesidigt attraktiva för både storbolagen och de medverkande externa scale-up-bolagen, och hur verksamheterna kan mätas och följas upp. Genom en kombination av intervjuer, informella och formella dokument samt deltagande observationer utvecklas förståelse för de utmaningar och möjligheter som uppstår i de pågående verksamheterna, och hur dessa hanteras över tid.Studien ökar förståelsen för hur innovationshubbar kan agera som hävstång för innovationer, affärer och tillväxt för scale-up företag, men också som en transformerande kraft i stora svenska företag.