Göteborgs universitet
Bild
Studiemiljö

Studiefinansiering

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. En doktorandanställning innebär arbete på heltid. Utbildningen är avgiftsfri.

Om anställningen

Du kan som längst vara anställd som doktorand under åtta år. Men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år. Anställningstiden får vara längre om det finns särskilda skäl, till exempel om doktoranden varit föräldraledig.

Prefekt får besluta om annan omfattning av anställning efter begäran från doktorand, som lägst 50 % av heltid.

Det är vanligt att doktorandanställda vid sidan av forskarutbildningen har någon form av institutionstjänstgöring, till exempel administration, forskning eller undervisning. Institutionstjänstgöringen får inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Lön

Lokalt avtal om lönesättning av doktorander vid Göteborgs universitet.

Samverkansdoktorand

Företagsekonomiska institutionen får anta sökande som har någon annan form av studiefinansiering än doktorandanställning, så kallad samverkansdoktorand.

Med samverkansdoktorand menas en doktorand med en arbetsgivare inom företag, annat lärosäte eller annan kommunal eller statlig verksamhet. Dessa doktorander bedriver oftast studierna på deltid inom ramen för sin anställning hos arbetsgivaren. Institutionen måste, innan antagningen, bedöma att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att doktoranden kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom åtta år vad gäller doktorsexamen.