Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utveckling av forsknings- och utvecklingskapacitet på tillväxtmarknader

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
1 667 500
Projekttid
2014 - 2020
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Torsten Söderbergs stiftelse

Kort beskrivning

För att kunna utveckla lokala produkter och använda Indiens FoU resurser för den globala verksamheten måste multinationella företag (MNF) dels bygga upp nödvändig FoU-kapacitet och kunskap i lokala enheter, dels integrera den nya enheten i den befintliga globala FoU - organisationen för att möjliggöra för den nya kunskapen som utvecklas att delas med andra FoU-enheter i koncernen. I detta projekt studeras uppbyggnaden av FoU kompetens och kapacitet över tid hos ett flertal svenska MNFs lokala enheter i Indien. Specifik fokus ligger på hur FoU kompetens och kapacitet byggs upp för att lokalt utveckla så kallade 'värdeprodukter' med vilka företagen försöker att lyckas i ett marknadssegment under toppsegmentet där svenska multinationella företag oftast etablerar sig framgångsrikt från början - ett segment som dock har en svag tillväxt.