Göteborgs universitet
Bild
BI Laptop

SANTE Academy

Ett universitetssamarbete inom affärssystem

Information om SANTE Academy

SANTE Academy är ett samarbete mellan flera universitet för att utbyta och dela med sig av erfarenheter av att använda affärssystem inom undervisning.

SANTE står för Scandinavian Academic Network for Teaching Enterprise systems.

SANTE medlemmar kan erbjuda studenter möjligheter att laborera med olika typer av system som ERP-system, Redovisningssystem och Business Intelligence system utan större krav på hårdvara och installation.

Tack vare detta får studenterna värdefulla erfarenheter med sig som dom kan använda ute i arbetslivet.

Medlemmar

SANTE består av flera medlemsuniversitet som samarbetar och delar med sig av sina erfarenheter inom undervisning om affärssystem.

Samarbetspartners

SANTE samarbetar med många olika företag som affärssystemleverantörer, tillverkare och konsultbolag. Samarbeten kan vara allt från användning av programvara, större projekt, undervisning och gästföreläsningar.

Kontakta oss

Business IT Lab

Föreståndare: Viktor Elliot, universitetslektor, doktor, redovisning
Epost: viktor.elliot@gu.se
Tel: 031-786 1483

Föreståndare: Mari Paananen, universitetslektor, docent, redovisning,
Epost: mari.paananen@handels.gu.se
Tel: 031-786 3063

Support: Markus Hansson, IT-Samordnare
Epost: markus.hansson@gu.se
Tel: 031-786 4402

Support: Peter Carlsson, IT-Samordnare
Epost: peter.carlsson@handels.gu.se
Tel: 031-786 5566

Telefon (växel): 031-786 0000