Bild
humankapital
Foto: Shutterstock: Metamorworks
Länkstig

Humankapital för industri 4.0. Hur företagens bemanningsstrategier påverkar arbetskraftens förutsättningar till kompetensomställning och arbetsmarknadsrörlighet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 300 000
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Kort beskrivning

Vi möts dagligen av nyheter om hur tekniska genombrott förändrar vår vardag som att till exempel sociala robotar och digitala gränssnitt kommer förändra förutsättningarna för företag och branscher. Den tekniska utvecklingen förväntas också ha dramatiska effekter på arbetsmarknaden. Projektet skapar en djupare förståelse för teknologiers konsekvenser för individer på arbetsmarknaden genom att undersöka hur företagens bemanningsstrategier hanterar omvandlingens effekter. Vi är framför allt intresserade av tillverkningsindustri och avancerad industrinära tjänstesektor. Hur utvecklar företag sina kompetensresurser i tider av teknologisk förändring? Vilka nya krav ställs på de anställda? Vilka konsekvenser får detta för arbetstagare?