Bild
Tre glada personer som arbetar tillsammans vid laptop
Foto: Shutterstock: bbernard
Länkstig

Kooperativa arbetsplattformar: ett fungerande sätt att organisera arbete i gigekonomin?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3,9 miljoner SEK
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Forte

Kort beskrivning

Gigarbete har fått mycket uppmärksamhet på grund av riskerna för de som ”giggar”. Individerna får själva ta hela ansvaret för risken för arbetsbrist, för kompetensutveckling och arbetsmiljö samt social och ekonomisk trygghet. I takt med att gigarbete ökar så har nya former för att organisera arbetet vuxit fram, med ambitionen att minska osäkerheten samt stärka stabiliteten och tryggheten. Arbetsplattformar är aktörer som spelar en viktig roll då de kopplar ihop arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsplattformarna har ofta avsagt sig ansvaret för arbetarnas trygghet samtidigt som de styr arbetet på ett negativt sätt. Nu växer det fram initiativ med målet att skapa kooperativa plattformar som kontrolleras av arbetarna själva. Det här projektet studerar sådana plattformar för att ta reda på hur de kan minska nackdelarna med gig-arbete.

Syfte

Att studera kooperativa arbetsplattformar för att öka kunskapen om, och i så fall hur, de kan minska nackdelarna med gigarbete samt stärka stabilitet och delaktighet för arbetarna.

Forskningsfrågor

  • Under vilka omständigheter kan kooperativa arbetsplattformar skapa stabilitet och delaktighet för arbetarna?
  • På vilka sätt kan kooperativa arbetsplattformar främja både engagemang och ekonomiska framgångar som gör att de kan bli framgångsrika?
  • Vilka typer av tekniska funktionaliteter och förmågor krävs för att kooperativa arbetsplattformar ska främja och skapa stabilitet för arbetarna?

Fallstudier

Forskarna kommer genomföra fallstudier av tre kooperativa arbetsplattformar. De kommer att använda metoder som intervjuer, skuggning och observationer. De kommer även att studera nationella och internationella nätverk som hjälper plattformarna att stabiliseras och växa.

Medverkande forskare

Maria Norbäck, docent, Företagsekonomiska institutionen

Bertil Rolandsson, docent, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Lars Walter, professor Högskolan Väst