Bild
en äldre och en yngre kvinna som diskuterar
Foto: Shutterstock: Fizkes
Länkstig

Forskning om mentorprogram har fått 2,5 miljoner kr

Publicerad

Ett nytt forskningsprojekt kommer att följa och analysera mentorprogram för lärare, specialistsjuksköterskor och undersköterskor. Projektet har beviljats 2,5 miljoner kr från AFA försäkring.

Det finns stora utmaningar med att rekrytera och behålla medarbetare i vård, äldreomsorg och skola. Stor personalomsättning kan leda till stress och sämre arbetsmiljö. Mentorprogram är en ganska vanlig metod för att kunna stötta nyanställda och samtidigt ge medarbetare med många år i yrket en möjlighet att dela med sig av kunskap och erfarenheter.

Att vara med i ett mentorprogram är en del av en socialisering in i en organisationskultur och in till, men kanske även ut ur, ett yrke, säger Rebecka Arman, projektledare och forskare vid Företagsekonomiska institutionen.

Olika typer av mentorprogram

Forskarna kommer att undersöka vilka olika typer av program som finns, hur de är organiserade och hur de uppfattas inom organisationerna. Det är mentorprogram för tre yrken som står i fokus: lärare, specialistsjuksköterskor och undersköterskor.

Studien kommer att genomföras med hjälp av enkäter och intervjuer med både mentorer och adepter samt chefer, HR-personal och fackliga företrädare. Det kommer att ge möjligheter att jämföra mellan olika perspektiv.

Jag älskar att få göra intervjuer och lyssna på personer som vill berätta om sin vardag i olika yrken

 Jag älskar att få göra intervjuer och lyssna på personer som vill berätta om sin vardag i olika yrken. Det är enormt lärorikt och ger perspektiv på hur olika det kan vara. Jag tycker att de tre yrken vi ska studera gör ett undanskymt jobb som gör stor skillnad för hela samhället, berättar Rebecka Arman.

Medverkande forskare

Studien kommer att genomföras 2022-2024 av forskare från Företagsekonomiska institutionen och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap:

Rebecka Arman, projektledare, docent vid Företagsekonomiska institutionen
Lotta Dellve, professor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Nanna Gillberg, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen
Ewa Wikström, professor vid Företagsekonomiska institutionen