Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
Företagsekonomiska institutionen
Box 610
405 30 Göteborg
Besöksadress
Vasagatan 1, 411 24 Göteborg
Leveransadress
Vasagatan 1, 411 24 Göteborg

Prefekt
Henrik Agndal
Tel: 031-786 4559
henrik.agndal@handels.gu.se

Proprefekt
Kajsa Lindberg
Tel: 031-786 4484
kajsa.lindberg@handels.gu.se


Ansvarig för grundutbildning och uppdragsutbildning
Viceprefekt/Utbildningsansvarig
Kristina Jonäll
Tel: 031-786 1479
kristina.jonall@handels.gu.se


Ansvarig för forskning och forskarutbildning
Viceprefekt
Jan Marton
Tel: 031-786 47 97
jan.marton@handels.gu.se

Administrativ chef
Christina Hallberg
christina.hallberg@handels.gu.se

Anna Karin Hasselblad, fristående kurs och Handelshögskolans logistikprogram
fek-studievagledning@handels.gu.se

Karin Cederholm, Ekonomie kandidatprogrammet
031-786 5397
ekprog-studievagledning@handels.gu.se

 

Företagsekonomi 1 & 2
Daniel Nilsson
Tel: 031-786 1007
daniel.nilsson@handels.gu.se

Margareta Johansson
Tel: 031-786 2013
margareta.johansson@handels.gu.se

Kandidatkurser inom Management & Organisation
Maria Persson
Tel: 031-786 1445
maria.persson@handels.gu.se

Kandidatkurser inom Marknadsföring
Sofia Johanson
Tel: 031-786 14 57
sofia.johanson@gu.se

Kandidatkurser inom Redovisning
Satenik Atanesyan
Tel: 031-786  29 18
satenik.atanesyan@handels.gu.se
 
Kandidatkurser inom Industriell och finansiell ekonomi & Logistik
Wiviann Hall
Tel: 031-786 1507
wiviann.hall@handels.gu.se

Ekonomie kandidatprogrammet / Ekonomprogrammet
Mejlkontakt med studieadministrationen sker via e-postadressen ep@handels.gu.se

För frågor som rör inrapportering i Ladok, frågor som rör examination/tentamen, kontakta kursadministratörerna
Heléne Larsson, 031-786 1512
Adam Garneij, 031 -786 4495

För frågor om tillgodoräknande, byte av inriktning, kursval inför utlandstermin kontakta adm.  studierektor
Karin Magnusson, 031-786 4957

Matix - Management av tillväxt
Jenny Andersson
Tel: 031-786 55 54
jenny.andersson@handels.gu.se

Ansvarig
Jan Marton
Tel: 031-786 4797
jan.marton@handels.gu.se

Forskarutbildningshandläggare

Kajsa Lundh
Tel: 031-786 1505
kajsa.lundh@handels.gu.se

Ekonomifrågor
Anders Ahlin, ekonom
Tel: 031-786 47 74
anders.ahlin@gu.se

Cristina Jansson, ekonomiadministratör
cristina.jansson@gu.se
Tel: 031-786 18 61

Karolina Andersson, ekonom
Tel: 031-786 15 04
karolina.andersson.2@gu.se

Personalfrågor

Josefin Cederberg
josefin.cederberg@gu.se
Tel: 031-786 15 13
 

Hanna Strandner Rice (tjänstledig)
hanna.strandner.rice@gu.se

 

Kommunikatör
Simon Fredling Jack
Tel: 031-786 14 68
simon.fredling.jack@gu.se

Arbetsmiljöombud

Johan Jakobsson, ordinarie
031-786 47 77
johan.jakobsson@handels.gu.se

Rebecka Arman, ersättare till och med 22-12-31
031-786 33 03
rebecka.arman@handels.gu.se

Maria Persson, ersättare från och med 23-01-01
031- 786 14 45
maria.persson@handels.gu.se

Likabehandlingsrepresentant

Vedran Omanović
031-786 54 17
vedran.omanovic@handels.gu.se