Göteborgs universitet
Bild
två glada studenter
Foto: Carina Gran
Länkstig

Fristående kurser inom företagsekonomi

Kurserna i företagsekonomi ger kunskaper i ekonomistyrning, externredovisning, finansiering, marknadsföring, verksamhetsstyrning samt organisation och ledarskap.