Göteborgs universitet
Bild

Marknadsföring

Vi ser marknadsföring ur ett helhetsperspektiv, och undersöker samband mellan konsumtion, marknader och samhälle. För oss är marknadsföring konsten och vetenskapen att skapa långsiktigt och hållbart värde för företag, konsumenter och samhälle.

Vår sektion har en stark tradition av forskning med konsumtion som plattform för att förstå dess konsekvenser för marknader och samhälle. Vi forskar bland annat om konsumentbeteende, hur företag skapar värde, hur marknader skapas och hur kulturella och samhälleliga dynamiker formar konsumtion och marknadsföringsfenomen.

Forskningen inom sektionen kretsar kring olika fokusområden såsom turism, kultur, detaljhandel och finansiella tjänster. Vi har ett globalt perspektiv och samarbetar brett, både nationellt och internationellt och tvärvetenskapligt i syfte att stimulera och upprätthålla en internationell forskningsmiljö inom området marknadsföring.

Medarbetarna i sektionen för marknadsföring har under årens lopp bland annat publicerat ett betydande antal böcker, och vetenskapliga artiklar.

Varje forskare har fördelat sina publikationer i böcker, artiklar i vetenskapliga tidskrifter, konferensbidrag m m . De har också haft möjlighet att klassificera sina publikationer i olika ämnesområden för att därigenom kunna visa bredden av sin forskning.