Göteborgs universitet
Bild
Revisor i arbete

Sektionen Redovisning

Sektionen erbjuder kvalificerad utbildning inom redovisningsområdet genom ett brett utbud av kurser. Forskningen har två inriktningar: externredovisning och ekonomistyrning.

Alla kurser som ges vid redovisningssektion har som mål att ge studenten en gedigen akademisk grund för möten med verkliga problem och som är användbar i framtida yrkesutövning. De flesta av våra lärare har en doktorsexamen och är aktiva forskare. 

Sektionen för redovisning vid Handelshögskolan bedriver forskning med två inriktningar: Externredovisning och Ekonomistyrning. Inom båda dessa inriktningar förekommer ett brett spektrum av empirisk och teoretisk forskning. Sektionen bedriver också pedagogisk forskning som berör effekterna av undervisningsmetoder i redovisningskurser inom högre utbildning.

Forskningsverksamheten har en internationell prägel. Sektionens medarbetare samarbetar med forskare och forskargrupper vid ett flertal internationella universitet och handelshögskolor och publicerar sin forskning i internationellt välrenommerade vetenskapliga tidskrifter.

KONTAKT

Sektionsledare
Marita Blomkvist
031 786 47 55
marita.blomkvist@handels.gu.se

Administrativ samordnare
Satenik Atanesyan
031 786 29 18
satenik.atanesyan@handels.gu.se

Besöksadress: Vasagatan 1

Postadress:
Företagsekonomiska institutionen
Box 610, 405 30 Göteborg

Medarbetare Redovisning

Namn Titel Inriktning
Agndal, Henrik Professor Ekonomistyrning
Ax, Christian Professor Ekonomistyrning
Baldvinsdottir, Gudrun Universitetslektor, docent Ekonomistyrning
Bergevärn, Lars-Eric Universitetsadjunkt Ekonomistyrning
Beusch, Peter Universitetslektor Ekonomistyrning
Blomkvist, Marita Universitetslektor Externredovisning
Brogeby, Marcus Doktorand Ekonomistyrning
Cäker, Mikael Universitetslektor, docent Ekonomistyrning
Elliot, Viktor Universitetslektor Ekonomistyrning
Frisk, Elisabeth Universitetslektor, docent Ekonomistyrning
Hartmann, Berit Universitetslektor Externredovisning
Jonäll, Kristina Universitetslektor Externredovisning
Marton, Jan Universitetslektor, docent Externredovisning
Paananen, Mari Universitetslektor, docent Externredovisning
Papadopoulos, Savvas Forskare Externredovisning
Pettersson, Anna- Karin Universitetslektor Externredovisning
Rahmatdi Doktorand Externredovisning
Runesson, Emmeli Universitetslektor Externredovisning
Samani, Niuosha Biträdande universitetslektor Externredovisning
Taraj, Ismelda Doktorand Externredovisning
Wahlberg, Joakim Doktorand Ekonomistyrning
Åkesson, Johan Universitetsadjunkt Ekonomistyrning

Associerade medarbetare

Namn Titel                               
Nilsson, Ulf Docent, affilierad forskare

 

Polesie, Thomas Professor emeritus

Externredovisning

Sabelfeld, Svetlana Forskare Externredovisning