Göteborgs universitet

Ekonomisk geografi

Vår forskning är mest inriktad mot regional ekonomisk omvandling och strukturell förändring samt geografiska aspekter av internationellt företagande.

Inom området regional ekonomisk omvandling och strukturell förändring studerar vi exempelvis förändringar i regionala specialiseringsmönster och arbetskraftens mobilitet på arbetsmarknaden.

När det gäller geografiska aspekter av internationellt företagande studerar vi exempelvis utrikeshandel, internationella direktinvesteringar och teknologi- och kunskapsöverföring.

Forskningen bedrivs delvis inom de två centrumbildningarna Centrum för regional analys och Centre for International Business Studies.

Forskningsprojekt inom ekonomisk geografi

Laboratorium för arbetsmarknadsmobilitet

Efterfrågans betydelse för regional utveckling - livsmedelsindustrin i omvandling 

Humankapital för industri 4.0. Hur företagens bemanningsstrategier påverkar arbetskraftens förutsättningar till kompetensomställning och arbetsmarknadsrörlighet

Kreativ förstörelse, förstörande förstörelse och regional arbetsmarknadsdynamik

Rörlighet, val och flexibilitet: uppkomst och förebyggande av ekonomiska, institutionella och geografiska ojämlikheter på svensk arbetsmarknad

Strategiskt förnyelsearbete inom svensk industri

Svensk regionalekonomisk utveckling och omvandling

Forskare och doktorander inom ekonomisk geografi

Sarah Franz, universitetsadjunkt
Martin Henning, professor
Inge Ivarsson, professor emeritus

Alexander Kristiansen, doktorand
Kadri Kuusk, postdoktor
Hanna Martin, dr
Roman Martin, docent
Curt Nestor, dr
Patrik Ström, docent

 

Navigate to video: Möt Martin Henning, professor i ekonomisk geografi
Video (01:11)
Möt Martin Henning, professor i ekonomisk geografi