Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Skylt med ordet vallokal utanför en vallokal under riksdagsvalet 2014
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Val, väljarbeteende & valdeltagande

Förtidsröstning

Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, 070–889 9943, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se, Twitter: @HenrikOscarsson

Skillnad mellan extraval och ordinarie val

Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, 070–889 9943, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se, Twitter: @HenrikOscarsson

Utlandsröster

Maria Solevid, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1844, e-post: maria.solevid@pol.gu.se, Twitter: @MariaSolevid

Vågmästarroll

Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1222, 073–352 3612, e-post: peter.esaiasson@pol.gu.se

Väljarbeteende

  • Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, 070–889 9943, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se, Twitter: @HenrikOscarsson
  • Sören Holmberg, seniorprofessor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se

Regeringsbildning och val

Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1221, 073–422 0575, e-post: mikael.gilljam@pol.gu.se

Valdeltagande – vem röstar och vem röstar inte?

Maria Solevid, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1844, e-post: maria.solevid@pol.gu.se, Twitter: @MariaSolevid

Väljarbeteende

Johan Martinsson, universitetslektor i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar

Vallöften, håller partierna det de lovar?

Elin Naurin, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1243, e-post: elin.naurin@pol.gu.se

Demokrati, representation & ideologi

Demokrati

Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1222, 073–352 3612, e-post: peter.esaiasson@pol.gu.se

Demokrati, politisk opinion, val

Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1221, 073–422 0575, e-post: mikael.gilljam@pol.gu.se

Karriärambitioner hos svenska riksdagsledamöter

Patrik Öhberg, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1537, 076–048 4585, e-post: patrik.ohberg@pol.gu.se, Twitter: @polgu

Koalitioner och vågmästare på kommunal nivå

David Karlsson, professor i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 1741, e-post: david.karlsson@spa.gu.se, Twitter: @jdavidkarlsson

Kvinnors och mäns villkor i politik och förvaltning

Birgitta Niklasson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 5844, e-post: birgitta.niklasson@pol.gu.se

Kön och politik

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, 070–230 4603, e-post: ulf.bjereld@pol.gu.se, Twitter: @UlfBjereld

Lobbyism

Frida Boräng, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 2694, e-post: frida.borang@pol.gu.se

Politisk representation, särskilt på regional och kommunal nivå

David Karlsson, professor i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 1741, e-post: david.karlsson@spa.gu.se, Twitter: @jdavidkarlsson

Representativ demokrati, kvinnors politiska inflytande och jämställdhet

Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1868, e-post: lena.wangnerud@pol.gu.se

Skillnader mellan kvinnors och mäns politiska fokus

Helena Stensöta Olofsdotter, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1317, e-post: helena.stensota@pol.gu.se

Kommunal & regional politik

Allmänt och specifikt Västsverige

Folke Johansson, professor emeritus i statsvetenskap, telefon: 031–786 1237, 070–584 3012, e-post: folke.johansson@pol.gu.se

Kommunal politik och demokrati, politiker och politisk representation

David Karlsson, professor i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 1741, e-post: david.karlsson@spa.gu.se, Twitter: @jdavidkarlsson

Lokala småpartier

Folke Johansson, professor emeritus i statsvetenskap, telefon: 031–786 1237, 070–584 3012, e-post: folke.johansson@pol.gu.se

Västra Götalandsregionen

Lennart Nilsson, seniorforskare i statsvetenskap, telefon: 031–786 1595, e-post: lennart.nilsson@gu.se

Opinion

Allmänhetens förtroende för politiken

Ylva Norén Bretzer, filosofie doktor i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 5195, e-post: ylva.noren-bretzer@spa.gu.se

Förklaringar till och konsekvenser av samhällsoro

Maria Solevid, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1844, e-post: maria.solevid@pol.gu.se, Twitter: @MariaSolevid

Journalistik, medier och opinionsbildning

Könsskillnader i väljarstöd för invandringskritiska partier

Andrej Kokkonen, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5938, e-post: andrej.kokkonen@pol.gu.se

Opinionsbildning

  • Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, 070–889 9943, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se, Twitter: @HenrikOscarsson
  • Sören Holmberg, seniorprofessor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se

Partiidentifikation och partival

Maria Oskarson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4687, e-post: maria.oskarson@pol.gu.se

Politiska opinioner, demokrati, val

Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1221, 073–422 0575, e-post: mikael.gilljam@pol.gu.se

Politiska skiljelinjer – klass, kön, etnicitet

Maria Oskarson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4687, e-post: maria.oskarson@pol.gu.se

Politiskt deltagande, både valdeltagande och deltagande utöver val

Maria Solevid, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1844, e-post: maria.solevid@pol.gu.se, Twitter: @MariaSolevid

Politisk kommunikation & retorik

Användandet av marketingstrategier och redskap inom politiken

Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

Hur politisk retorik påverkar väljarbeteende och förtroende

Elina Lindgren, postdoktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6356, e-post: elina.lindgren@pol.gu.se

Politisk kommunikation (partier) och sociala medier

Marie Grusell, filosofie doktor i media och kommunikation, telefon 031–786 4985, 070–672 1996, e-post: marie.grusell@jmg.gu.se

Politisk kommunikation, språk/retorik, propaganda, valaffischer

Nicklas Håkansson, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap: 031–786 4944, e-post: nicklas.hakansson@jmg.gu.se

Politisk reklam, kriskommunikation, valaffischer

Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation, telefon: 031–786 4984, 070–221 2402, e-post: bengt.johansson@jmg.gu.se

Utomparlamentariska gruppers kommunikation i det offentliga rummet

Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

Valkommunikation i text och bild, valaffischer

Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

Politiska sakområden

Hållbarhet

 

Attityder till miljöfrågor och miljöpolitik

Johan Martinsson, universitetslektor i statsvetenskap samt föreståndare för SOM-institutet, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar

Demokrati och hållbar utveckling, klimatpolitik

Sverker Jagers, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1230, 073–259 4369 e-post: sverker.jagers@pol.gu.se

Hållbara städer, kommuner och lokalsamhällen

Ylva Norén Bretzer, filosofie doktor i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 5195, e-post: ylva.noren-bretzer@spa.gu.se

Klimatetik, resurser och hållbarhet över tid och generationer

Göran Duus-Otterström, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4686, e-post: goran.duus-otterström@pol.gu.se

Miljöpolitik och attityder till miljöpolitiska styrmedel

Niklas Harring, forskare i statsvetenskap, telefon: 031–786 1223, e-post: niklas.harring@pol.gu.se

Svensk miljöpolitik, igår, idag, i morgon

Lennart J Lundqvist, professor emeritus, telefon: 031–786 1229, e-post: lennart.j.lundqvist@pol.gu.se, Twitter: @lennart_j

Utformning av ekonomiska styrmedel för att hantera miljöproblem

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, telefon: 031–786 1377, e-post: thomas.sterner@economics.gu.se

Kriminalpolitik

Göran Duus-Otterström, professor i statsvetenskap, telefon 031–786 45 99, e-post: goran.duus-otterstrom@pol.gu.se

Migration och integration

 

Ekonomiska effekter av och attityder till invandring

Joakim Ruist, filosofie doktor i nationalekonomi, telefon: 031–786 2915, 070–396 7731, e-post: joakim.ruist@economics.gu.se

Svensk invandringspolitik

Carl Dahlström, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5995, 070–928 1046, e-post: carl.dahlstrom@pol.gu.se

Utveckling av migrationpolicys

Andrea Spehar, universitetslektor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för global migration, telefon: 031–786 1192, e-post: andrea.spehar@pol.gu.se

Utrikesföddas politiska integration

Maria Tyrberg, doktorand i statsvetenskap, telefon: 031–786 4076, e-post: maria.tyrberg@gu.se

Politisk styrning av skolan

Maria Jarl, filosofie doktor i statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap, telefon: 031–786 2119, e-post: maria.jarl@gu.se, Twitter: @MariaJarl

Utrikes- och säkerhetspolitik

Välfärd och valfrihet

Anna Bendz, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5697, 073–356 5555, e-post: anna.bendz@pol.gu.se

Sociala medier

Digital mediemoral

Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation, telefon: 031–786 4984, 070–221 2402, e-post: bengt.johansson@jmg.gu.se

Digitaliseringens betydelse för demokratin

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, telefon: 070–230 4603, e-post: ulf.bjereld@pol.gu.se, Twitter: @UlfBjereld

Deltagande i digitala medier

Annika Bergström, docent vid JMG, telefon: 031–786 5178, 070–923 3761, e-post: annika.bergstrom@jmg.gu.se

Politisk kommunikation (partier) och sociala medier

Marie Grusell, filosofie doktor i media och kommunikation, telefon 031–786 4985, 070–672 1996, e-post: marie.grusell@jmg.gu.se

Svenska partier & partipolitik

Allmänt

  • Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, telefon: 070–230 4603, e-post: ulf.bjereld@pol.gu.se, Twitter: @UlfBjereld
  • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors

Invandringskritiska partier

Socialdemokraterna

Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors

Europa & EU

Dansk politik

Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

EU som global aktör i världspolitiken

Lisbeth Aggestam, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6696, e-post: lisbeth.aggestam@pol.gu.se, Twitter: @LisbethAggestam

EU som internationell säkerhetsaktör

Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se

EU:s demokratifrämjande i Medelhavsområdet

Ann-Kristin Jonasson, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6694, e-post: ann-kristin.jonasson@gu.se

Tysk politik

Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se

Val till Europaparlamentet

Linda Berg, universitetslektor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för Europaforskning, telefon: 031–786 4062, e-post: linda.berg@pol.gu.se, Twitter: @lindaberg73

Övriga världen

Demokratiska processer i Turkiet och Jordanien

Ann-Kristin Jonasson, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6694, e-post: ann-kristin.jonasson@gu.se

Genus i internationell politik

Ann Towns, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1153, e-post: ann.towns@gu.se

Konflikt- och demokratiseringsfrågor i Mellanöstern och Afrika

Isabell Schierenbeck, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5947, e-post: isabell.schierenbeck@globalstudies.gu.se, Twitter: @ischierenbeck 

Bloggar

Mer om forskning i val, politik & opinon

Observera att vi inte kan garantera att alla forskare går att nå hela tiden. Om ni inte får svar på telefon, mejla istället. På vissa forskare finns det bilder i Göteborgs universitets bilddatabas, dessa är fria att använda i publicistiska sammanhang. Vänligen ange fotografens namn.