Göteborgs universitet
Länkstig

Forskning inom samhällsvetenskapliga miljöstudier

Forskning inom miljösamhällsvetenskap är problemdriven och relaterar till nutida globala utmaningar, såsom klimatförändring, stadstillväxt, avskogning, förlust av biologisk mångfald, och utnyttjande av naturresurser.

Om forskningen

Samhällsvetenskaplig miljöforskning (ESS) fokuserar på globala utmaningar och studerar dem i ljuset av relationer mellan samhälle, människa och natur och gör det utifrån olika ansatser och tillvägagångssätt. Den samhällsvetenskaplig miljöforskningen på globala studier påverkas starkt av den humanekologiska forskningstraditionen som utöver att den fokuserar på relationer mellan människa och natur också är aktivistinspirerad och kritiskt orienterad. Forskargruppen i ämnet ESS samarbetar kring tre teoretiska teman: makt, kunskap och förändring.

  • Maktperspektivet fokuserar på de maktförhållanden bakom relationerna mellan människa, natur och samhälle. Det studerar grundläggande frågor relaterade till miljörättvisa, jämställdhet mellan generationer, social hållbarhet och miljöstyrning.
  • Kunskapsperspektivet fångar den roll som kunskap och olika kunskapsproducenter spelar i förståelsen av miljöproblem och dess lösningar. Vi utforskar frågor som: Vad är legitim kunskap?; Vems kunskap är relevant?; Vilken typ av kunskap behövs för att hantera osäkerheten i miljöproblem?
  • Förändringsperspektivet fokuserar på behovet av brådskande samhällsomvandling och utforskar politiska, ekonomiska, tekniska och kulturella förändringsprocesser och deras relation till hållbart naturresursutnyttjande. Förändring används i betydelsen av förändring som miljöförstöring och förändring i riktning mot en önskad hållbar framtid. Det senare innebär allt från aktivism och social mobilisering till den gröna miljöstaten och global miljöstyrning.

Vår samlade expertis omfattar miljöstyrning, hållbar utveckling, grön tillväxt, miljörätt, miljöutbildning, klimatförändringar, mänskliga rättigheter samt samverkan mellan natur och samhälle, teoretiskt såväl som empiriskt. Vi är särskilt intresserade av att tänka kring hur vi deltar i tvärvetenskaplig, akademisk samverkan i en globaliserande värld.