Bild
Cockpit Country, Jamaica.
Foto: Marcin Sylwia Ciesielski
Länkstig

Rättvisa gränser mellan natur och mineralutvinning i Cockpit Country, Jamaica

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - 2025
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Gruvområden och skyddade naturområden förstås ofta som två olika platser som bör skiljas åt men dessa områden delar ofta gränser, överlappar och påverkar varandra. Projektet undersöker denna gränslandsproblematik utifrån en fallstudie i Jamaica, där kampen för att ”Save Cockpit Country” från bauxitbrytning pågår. Projektet använder gränsen som metod, med fokus på hur gränsdragningskonflikter påverkar platsens geopolitik och hur gränsdragningsprocesser kan förstås utifrån arträttvisa; med, för och bortom människors rättvisa. Kritiska, feministiska, posthumanistiska, dekoloniala, aktivist- och visualiseringsperspektiv kombineras för att bidra till detta växande kunskapsfält.