Bild
Hongkong
Foto: Vu Khoi/Unsplash
Länkstig

Photosmog - fotokemisk smog i Kina

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2014 - 2020
Projektägare
Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Kort beskrivning

Forskningsprojektet Photosmog fokuserar på hur man kan motverka smogen i storstadsregionerna i Kina. Luften i två områden i Kina ska undersökas; Beijing och Hong Kong. Regionerna tillhör olika klimatzoner, har olika typer av fotokemisk smog och myndigheterna har olika åtgärdspaket för att bemöta luftföroreningarna på respektive ställe. Inom projektet studeras hur luftföroreningarna bildas och vad som skiljer smogen i Kina från den i Europa och Nordamerika, och utifrån resultatet kommer lämpliga åtgärder föreslås.