Bild
Fiskebodar i Kungshamn.
Foto: W. Carter, Wikimedia
Länkstig

Hållbar sjömat i Sveriges nya landsbygdsutveckling

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2025
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Forskningsprojektet undersöker hur hållbar sjömat kan bidra till Sveriges landsbygdsutveckling. För att människor ska kunna bo, leva, och producera på ett hållbart sätt i hela landet behövs en landsbygdsutveckling som inte bara tar hänsyn till jordbruk utan också till kustsamhällen. Under senare år har konsumenter i de nordiska länderna i växande utsträckning valt att avstå från mat som framställs av industriella och storskaliga företag, och istället köpt färsk och närproducerad mat direkt från producenter, ofta som en del av upplevelseekonomin. Hållbar sjömat som är färsk, närproducerad, vild, och som fångas enligt säsong skulle kunna ingå i den här trenden. Detta projekt utreder i vilken utsträckning Sveriges kustnära fiskare är med i lokal mat-rörelsen, och på vilka sätt de kan tänkas att bidra till turismen längs Sveriges kuster.