Göteborgs universitet

Samverkan

Nationell och internationell samverkan är en grundläggande förutsättning för vår verksamhet.

Institutionens forskare och lärare samverkar med universitet och forskare över hela världen, samt företrädare för civilsamhället, folkliga rörelser, fackföreningar och olika statliga organ. Som institution är vi också aktiva i internationaliseringsarbetet och i vår utbildningsverksamhet har vi ett stort utbud av möjligheter för studenter att genomföra delar av sin utbildning vid andra lärosäten och att praktisera vid olika internationella organisationer. Vi erbjuder också utbildningar på avancerad nivå i globala studier och mänskliga rättigheter där inresande studenter från hela världen läser tillsammans med svenska studenter. Genom att vi deltar i utbytesprogram som Erasmus Mundus har många av våra lärare också erfarenhet av att undervisa vid utländska lärosäten.

Vill du samarbeta med oss?

Kontakta institutionens kommunikatör eller forskningsansvarig:

MR-dagarna

Sedan flera år tillbaka är Institutionen för globala studier, genom Samhällsvetenskapliga fakulteten, en aktiv deltagare i Mänskliga rättighetsdagarnas arrangörsgrupp.

Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna) är Europas största samverkansarena för mänskliga rättigheter och en mötesplats för akademi, politik, förvaltning, civilsamhälle, gymnasieelever, studenter och allmänhet. MR-dagarna arrangeras årligen med den övergripande målsättningen att bidra till att öka kunskapen och bidra till att respekten för de mänskliga rättigheterna genomsyrar samhället och hörs i det offentliga samtalet.

Människan och havet

På webbplatsen Havet bidrar Institutionen för globala studier med samhällsvetenskaplig miljöforskning med koppling till havet. 

Samarbete med Utrikespolitiska institutet

Institutionen för globala studier samarbetar med Utrikespolitiska institutet (UI) i programmet Global politik och säkerhet. Samarbetet inleddes våren 2017 och undersöker hur människor och samhällen blir allt mer sammankopplade och beroende av varandra, globalt och gränsöverskridande. 

Institutionen för globala studier och UI arrangerar tillsammans forskningsseminarier där forskare från både UI och institutionen deltar. Forskare på institutionen skriver även artiklar i UI:s populärvetenskapliga tidskrifter och deltar i seminarier för allmänheten.

– Detta är ett mycket spännande samarbete och tillfälle för forskare att etablera nya kontakter. Samarbetet med UI ger också våra forskare fler kanaler till att nå ut med forskningsresultat som är relevanta för politiskt beslutsfattande, säger Isabell Schierenbeck professor vid Institutionen för globala studier.

– Samarbetet med institutionen för globala studier gör det möjligt för oss att öka kontakterna mellan forskare som fokuserar på globala frågor från olika perspektiv. Vi skapar en koppling till en ledande, mångvetenskaplig forskningsmiljö, säger Gunilla Reischl, forskare och chef vid UI:s program för Global politik och säkerhet.

Kontaktinformation

Michael Schulz, perfekt vid Institutionen för globala studier

Gunilla Reischl, programchef för Global politik och säkerhet, Utrikespolitiska institutet
 

 

Navigate to video: Webbinarium: Israels inrikespolitiska utveckling (på engelska)
Video (1:31:00)
Webbinarium: Israels inrikespolitiska utveckling (på engelska)

Nätverk

Gender and Development In Practice

Nätverket Gender and Development In Practice (GADIP) etablerades 2007 för att skapa en kontaktyta mellan forskare och praktiker inom genus och utveckling. Nätverket fokuserar på att dela och sprida kunskap samt att föra förutsättningslösa diskussioner kring genus och utvecklingsfrågor mellan forskare och praktiker. 

Resistance Studies Network

Nätverket Resistance Studies Network bildades av forskare vid institutionen för att motverka avsaknaden av akademiska studier inom området motstånd och social förändring. Genom nätverkande, konferenser, forskning och publikationer hoppas man kunna stärka samarbetet mellan forskare med intresse för motståndets praktiker och dess koppling till makt och social förändring.

Association of Human Rights Institutes 

Institutionen för globala studier är medlem i Association of Human Rights Institutes (AHRI) ett nätverk för forskning och utbildning inom mänsklig rättigheter.