Länkstig

Merritt Polk

Om Merritt Polk

Merritt Polk tog sin kandidatexamen (Bachelor of Arts) i biologi från University of California, Santa Cruz 1984. Hon fick sin filosofie doktorsexamen i Humanekologi vid Göteborgs universitet 1998. Mellan 2000 och 2002 studerade hon kvantitativa metoder på University of Michigans sommarprogram Inter University Consortium for Political and Social Research (ICPSR). År 2002 blev hon fastanställd universitetslektor i Humanekologi vid Institutionen för globala studier och befordrades till docent 2010.

ForskningsområdenSedan 1990-talet har Merritt arbetat mycket med praktiker inom området jämställdhetsintegrering och transport med fokus på resvanor, attityder och politik, och vidare tillämpat detta arbete på samspelet mellan jämställdhet, hållbara transporter och klimatförändringar. Hon har undervisat på olika kurser om exempelvis; hållbara städer, hållbar utveckling och konflikter, samt tvärvetenskapliga och ämnesövergripande metoder i humanekologi. På senare tid har hon forskat om stadsplanering med fokus på informella nätverk, kapacitetsbyggande, samt tolkning och implementering av hållbar utveckling. Under de senaste sex åren har hon arbetat med att utveckla transdisciplinära metoder för hållbar stadsutveckling, med fokus på att kombinera tvärvetenskapliga och sektorsövergripande strategier i stadsplanering.

Pågående forskningMerritt är ansvarig för forskarutbildningen i Humanekologi på Institutionen för globala studier. Vid sidan om detta arbetar hon för närvarande vid Mistra-Urban Futures (M-UF), ett transdisciplinärt centrum för hållbar stadsutveckling. På centret leder Merritt utvecklingen av en transdisciplinär metodik för gemensam kunskapsproduktion och kapacitetsuppbyggnad mellan universitet, privata, halvprivata och offentliga organisationer. Hon arbetar för närvarande med att utvärdera riktlinjer för gemensam kunskapsproduktion som kommer att tillämpas på kommande projekt vid centret. Hon är också ansvarig för att utveckla strategier och projekt för att säkerställa att den kunskap som produceras vid centret blir tillgängliga och användbara för målgrupperna, samt delar ansvaret för att utveckla och stödja internationella projekt. Några av hennes pågående forskningsprojekt handlar om; förutsättningar för transdisciplinärt lärande, metodologiska utmaningar för transdisciplinär kunskapsproduktion i stadsområden; att utvärdera möjligheter till transdisciplinitet genom att kombinera praktisk relevans och vetenskaplig kvalitet.

UndervisningMerritt Polk har undervisat i Humanekologi sedan 1992. Hon har undervisat på grund-och avancerad nivå samt handlett studenter på grund-, master-och doktorandnivå. Hon har föreläst på följande kurser på ggrund- och avancerad nivå i Humanekologi och Humanteknologi vid Institutionen för tvärvetenskapliga studier, numera Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Under många år har Merritt varit gästföreläsare på Lunds Tekniska Högskolas SIDA:s kurs om trafiksäkerhet och stadsplanering; på Chalmers masterkurs om hållbar planering , samt på kulturgeografi på Göteborgs universitet.