Göteborgs universitet

Kurser

Institutionen erbjuder ett antal forskarutbildningskurser som är öppna för doktorander utanför institutionen.

Aktuella kurser

Tillämpad teoriutveckling
Kursperiod: 9 januari-24 februari 2023
7,5 högskolepoäng
Ansök senast 1 december 2022

Kursens hjälper dig att utveckla dina färdigheter i teoriutveckling genom kritisk reflektion och praktiska övningar. Kursen tar upp teorins roll i en doktorsavhandling, hur du identifierar idéer värda att utforska, hur du formulerar ett forskningsproblem och hur du positionerar ett doktorandprojekt inom en större akademisk diskurs.

Forskningsdesign i kvalitativ forskning
Kursperiod: 27 februari 2023 - 31 mars 2023
7,5 högskolepoäng
Undervisningsspråk: engelska
Ansök senast 27 januari 2023

Kursen erbjuder en kritisk diskussion om förhållningssätt till forskningsdesign i kvalitativ forskning. Doktoranden får också utveckla forskningsdesignen för sitt eget avhandlingsprojekt.

Etiska och metodologiska utmaningar i fältforskning
Kursperiod: 3 april -12 maj 2023
7,5 högskolepoäng
Undervisningsspråk: engelska
Ansök senast: 24 februari 2023

Kursen behandlar etiska och metodologiska utmaningar som uppstår när forskare gör fältarbete i olika kontexter. Den tar upp problem som en forskare ställs inför under hela forskningsprocessen, och diskuterar dessa i relation till doktorandens eget avhandlingsarbete.