Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Kurser

Under forskarutbildningen läser du kurser på avancerad nivå som omfattar 60 högskolepoäng. Vissa av kurserna är obligatoriska och vissa är valbara.

Aktuella kurser

Institutionen erbjuder ett antal forskarutbildningskurser som också är öppna för doktorander utanför institutionen. Följande kurser kommer att ges under 2021.

Forskningsdesign i kvalitativ forskning

Kursperiod: 1-31 mars 2021
7,5 högskolepoäng

Kursen erbjuder en kritisk diskussion om förhållningssätt till forskningsdesign i kvalitativ forskning. Du får också utveckla forskningsdesignen för sitt eget avhandlingsprojekt.

Etiska och metodologiska utmaningar i fältforskning

Kursperiod: 6 april-7 maj 2021
7,5 högskolepoäng

Kursen behandlar etiska och metodologiska utmaningar som uppstår när du som forskare gör fältarbete i olika kontexter. Den tar upp problem som du kan ställas inför under hela forskningsprocessen, och diskuterar dessa i relation till ditt avhandlingsarbete. 

Doktorandkurser i freds- och utvecklingsforskning

År 1

7.5 hp

Generell samhällsvetenskaplig teori 

 

15 hp

Freds- och utvecklingsforskning 

 

7.5 hp

Tillämpad teoriutveckling

 

7.5 hp

Forskningsdesign i kvalitativ forskning 

 

7.5 hp

Etiska och metodologiska utmaningar i fältforskning 

År 1-4

5 hp

Högskolepedagogik 1

 

2.5 hp

Kurs i pedagogik: Lär ut din forskning (valbar)

 

7.5 hp

Valfria kurser

 

Doktorandkurser i samhällsvetenskapliga miljöstudier

År 1

7.5 hp

Generell samhällsvetenskaplig teori 

 

7.5 hp

Miljöstyrning och hållbar omställning 

 

7.5 hp

Politisk ekologi: Makt, konflikt och hållbarhet 

 

7.5 hp

Etiska och metodologiska utmaningar  

 

5 hp

Högskolepedagogik 1

År 1-4

7.5 hp

Tillämpad teoriutveckling (valbar)  

 

7.5 hp

Forskningsdesign i kvalitativ forskning (valbar)

 

5 hp

Högskolepedagogik 2 (valbar)

 

2.5 hp

Kurs i pedagogik: Lär ut din forskning (valbar)

 

2.5 eller 7.5 hp

Individuell läskurs (valbar)

 

Doktorandkurser i socialantropologi

År 1

7.5 hp

Aktuell antropologisk teori 

 

5 hp

Antropologins engagemang 

 

7.5 hp

Tematisk specialisering (valbar)

 

7.5 hp

Individuell specialisering (valbar)

 

7.5 hp

Etnografisk metod 

 

5 hp

Projektdesign 

År 2

7.5 hp

Avhandlingsdesign och etnografisk analys 

 

7.5 hp

Etnografiskt skrivande 

År 1-4

5 hp

Högskolepedagogik 1 

Kontakta programansvariga för kursinformation

Freds- och utvecklingsforskning
Johan Karlsson Schaffer

Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Annica Kronsell

Socialantropologi
Lisa Åkesson