Göteborgs universitet

Kurser

Institutionen erbjuder ett antal forskarutbildningskurser som är öppna för doktorander utanför institutionen.

Aktuella kurser

Generell samhällsvetenskaplig teori
Kursperiod: 5 september – 7 oktober 2022

7,5 högskolepoäng
Ansök senast: 20 augusti 2022

Kursen fokuserar på centrala frågor och debatter inom samhällsvetenskaplig teori såsom:
•    agent och struktur
•    förklaringsmodeller inom samhällsvetenskap
•    skalor för sociala relationer, såsom lokalt och globalt
•    idémässiga och materiella krafter i sociala relationer
•    teori och praktik, kunskap och handling.

Freds- och utvecklingsforskning
Kursperiod: 9 oktober-16 december 2022

15 högskolepoäng

Kursen fokuserar på freds- och utvecklingsforskning som ett brett, tvärvetenskaplig akademiskt forskningsfält och diskuterar dess historiska utveckling, aktuella relevans och framtida inriktning.

Miljöstyrning och hållbar omställning
Kursperiod: 10 oktober-13 november 2022
7,5 högskolepoäng
Ansök senast: 15 september 2022

Kursens fokuserar på den senaste utvecklingen i forskning om miljöstyrning och lyfter kritiska frågor om styrningsteori och metod, samt deras potential att bidra till hållbarhetsmål gällande till exempel klimat och andra miljöfrågor.

Politisk ekologi: Makt, konflikt och hållbarhet
Kursperiod: 14 november-16 december 2022
7,5 högskolepoäng

Kursen fokuserar på politisk ekologi som en verktygslåda för att analysera makt, konflikt och hållbarhet i förhållande till miljön. Den introducerar nyckelbegrepp och de senaste årens teoretiska utveckling inom fältet, såsom miljöantropologi, ekologisk ekonomi, intersektionalitet och verktyg för konfliktlösning.