Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Kurser

Under forskarutbildningen läser du kurser på avancerad nivå som omfattar 60 högskolepoäng. Vissa av kurserna är obligatoriska och vissa är valbara.

Doktorandkurser i freds- och utvecklingsforskning

År 1

7.5 hp

Generell samhällsvetenskaplig teori 

 

15 hp

Freds- och utvecklingsforskning 

 

7.5 hp

Tillämpad teoriutveckling

 

7.5 hp

Forskningsdesign i kvalitativ forskning 

 

7.5 hp

Etiska och metodologiska utmaningar i fältforskning 

År 1-4

5 hp

Högskolepedagogik 1

 

2.5 hp

Kurs i pedagogik: Lär ut din forskning (valbar)

 

7.5 hp

Valfria kurser

 

Doktorandkurser i samhällsvetenskapliga miljöstudier

År 1

7.5 hp

Generell samhällsvetenskaplig teori 

 

7.5 hp

Miljöstyrning och hållbar omställning 

 

7.5 hp

Politisk ekologi: Makt, konflikt och hållbarhet 

 

7.5 hp

Etiska och metodologiska utmaningar  

 

5 hp

Högskolepedagogik 1

År 1-4

7.5 hp

Tillämpad teoriutveckling (valbar)  

 

7.5 hp

Forskningsdesign i kvalitativ forskning (valbar)

 

5 hp

Högskolepedagogik 2 (valbar)

 

2.5 hp

Kurs i pedagogik: Lär ut din forskning (valbar)

 

2.5 eller 7.5 hp

Individuell läskurs (valbar)

 

Doktorandkurser i socialantropologi

År 1

7.5 hp

Aktuell antropologisk teori 

 

5 hp

Antropologins engagemang 

 

7.5 hp

Tematisk specialisering (valbar)

 

7.5 hp

Individuell specialisering (valbar)

 

7.5 hp

Etnografisk metod 

 

5 hp

Projektdesign 

År 2

7.5 hp

Avhandlingsdesign och etnografisk analys 

 

7.5 hp

Etnografiskt skrivande 

År 1-4

5 hp

Högskolepedagogik 1 

Kontakta programansvariga för kursinformation

Freds- och utvecklingsforskning
Johan Karlsson Schaffer

Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Annica Kronsell

Socialantropologi
Lisa Åkesson