Göteborgs universitet

Kurser

Institutionen erbjuder ett antal forskarutbildningskurser som är öppna för doktorander utanför institutionen.

Aktuella kurser

Tillämpad teoriutveckling
Kursperiod: 10 januari-25 februari 2022

Ansök senast 1 december 2021
7,5 högskolepoäng

Kursens hjälper dig att utveckla dina färdigheter i teoriutveckling genom kritisk reflektion och praktiska övningar. Kursen tar upp teorins roll i en doktorsavhandling, hur du identifierar idéer värda att utforska, hur du formulerar ett forskningsproblem och hur du positionerar ett doktorandprojekt inom en större akademisk diskurs. Kursen ges på engelska.

Forskningsdesign i kvalitativ forskning
Kursperiod: 1-31 mars 2022

Ansök senast: 31 januari 2022
7,5 högskolepoäng

Kursen tar avstamp i en kritisk diskussion om förhållningssätt till forskningsdesign i kvalitativ forskning. Under kursens gång utvecklar du forskningsdesignen för sitt eget avhandlingsprojekt. Kursen ges på engelska.

Etiska och metodologiska utmaningar i fältforskning
Kursperiod: 
4 april-12 maj 2022
Ansök senast: 4 mars 2022
7,5 högskolepoäng

Kursen behandlar etiska och metodologiska utmaningar som uppstår när forskare gör fältarbete i olika kontexter. Den tar upp problem som en forskare ställs inför under hela forskningsprocessen, och diskuterar dessa i relation till doktorandens eget avhandlingsarbete. Kursen ges  på engelska.