Göteborgs universitet

Kurser

Institutionen för globala studier erbjuder ett antal forskarutbildningskurser som är öppna för doktorander utanför institutionen.

Aktuella kurser

Politisk ekologi: Makt, konflikt och hållbarhet
Kursperiod: 9 oktober - 12 november 2023
7.5 högskolepoäng
Ansök senast 17 september 2023

Kursen fokuserar på politisk ekologi som en verktygslåda för att analysera makt, konflikt och hållbarhet i förhållande till miljön. Den introducerar nyckelbegrepp och de senaste årens teoretiska utveckling inom fältet, såsom miljöantropologi, ekologisk ekonomi, intersektionalitet och verktyg för konfliktlösning.

Kursen ges på engelska.

Etnografisk metod

Kursperiod: 1 november 2023 - 6 december 2023
7.5 högskolepoäng
Ansök senast 18 oktober 2023

Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap om hur en etnografisk undersökning kan genomföras, med hänsyn till hur data insamlas och analyseras. Kursen behandlar hur en sådan undersökning kan struktureras på ett sammanhängande sätt genom integration av teori och empiri.

Tillämpad teoriutveckling

Kursperiod: 13 november -15 december 2023
7,5 högskolepoäng
Ansök senast 23 oktober 2023

Kursens hjälper dig att utveckla dina färdigheter i teoriutveckling genom kritisk reflektion och praktiska övningar. Kursen tar upp teorins roll i en doktorsavhandling, hur du identifierar idéer värda att utforska, hur du formulerar ett forskningsproblem och hur du positionerar ett doktorandprojekt inom en större akademisk diskurs.

Kursen ges på engelska.