Göteborgs universitet

Kurser

Institutionen för globala studier erbjuder ett antal forskarutbildningskurser som är öppna för doktorander utanför institutionen.

Aktuella kurser

Klassiska texter i Freds- och utvecklingsforskning

Kursperiod: 38 mars till 6 maj 2024
7.5 högskolepoäng
Ansök senast: 14 mars 2024

I den här kursen kommer studenterna att ägna sig åt djupläsning och diskussion av viktiga historiska och samtida texter inom freds- och utvecklingsstudier, med betoning på bredden av fältet som det praktiseras idag. Förutom en detaljerad förståelse av specifika texter bidrar läsningen till en bredare diskussion om hur centrala begrepp och idéer inom freds- och utvecklingsforskning har förändrats över tid och vilket intellektuellt arbete som behövs för att tolka texter, som skrivits på en viss plats och tidpunkt, i ett nutida sammanhang.

Kursen ges på engelska.

Klimatförändringar och migration: interdisciplinära perspektiv

Kursperiod: 29 april till 31 maj 2024
7.5 högskolepoäng
Ansök senast 18 mars 2024

Den här kursen tar upp det komplexa förhållandet mellan migration och klimatförändringar och ger tvärvetenskapliga analytiska verktyg för att förstå migrationens multikausalitet. Med sin bas inom samhällsvetenskap kommer kursen också att involvera klimatvetenskapliga perspektiv. Kursen diskuterar olika metodologiska tillvägagångssätt, både kvalitativa och kvantitativa, för att studera komplexiteten hos sociala, politiska och ekologiska drivkrafter bakom migration, deras interaktioner och variationer mellan regioner och olika nivåer av styrning (governance).

Kursen ges på engelska.