Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Kurser

Institutionen erbjuder ett antal forskarutbildningskurser som är öppna för doktorander utanför institutionen.

Aktuella kurser

Aktuell antropologisk teori

Kursperiod: 31 augusti-1 oktober 2021
7,5 poäng

Kursen presenterar tongivande debatter och strömningar i aktuell socialantropologisk teoribildning med fokus på begreppsförståelse, forskningsfrågor och forskningsresultat.

Generell samhällsvetenskaplig teori

Kursperiod: 9 september-1 oktober 2021
7,5 högskolepoäng

Kursen fokuserar på centrala frågor och debatter inom samhällsvetenskaplig teori såsom: 

  • agent och struktur
  • förklaringsmodeller inom samhällsvetenskap
  • skalor för sociala relationer, såsom lokalt och globalt
  • idémässiga och materiella krafter i sociala relationer
  • teori och praktik, kunskap och handling.

Freds- och utvecklingsforskning

Kursperiod: 11 oktober-17 december 2021
15 poäng

Kursen fokuserar på freds- och utvecklingsforskning som ett brett, tvärvetenskaplig akademiskt forskningsfält och diskuterar dess historiska utveckling, aktuella relevans och framtida inriktning. 

Miljöstyrning och hållbar omställning

Kursperiod: 11 oktober-14 november 2021
7,5 poäng

Kursens fokuserar på den senaste utvecklingen i forskning om miljöstyrning och lyfter kritiska frågor om styrningsteori och metod, samt deras potential att bidra till hållbarhetsmål gällande till exempel klimat och andra miljöfrågor.

Antropologins engagemang

Kursperiod: 3-26 november 2021
7,5 poäng

Syftet med kursen är att ge en översikt över antropologins mångfacetterade sätt att engagera sig i världen och identifiera vilka centrala vetenskapliga problemställningar och forskningsetiska utmaningar ett sådant engagemang aktualiserar.

Politisk ekologi: Makt, konflikt och hållbarhet

Kursperiod: 15 november-17 december 2021
7,5 poäng

Kursen fokuserar på politisk ekologi som en verktygslåda för att analysera makt, konflikt och hållbarhet i förhållande till miljön. Den introducerar nyckelbegrepp och de senaste årens teoretiska utveckling inom fältet, såsom miljöantropologi, ekologisk ekonomi, intersektionalitet och verktyg för konfliktlösning.