Göteborgs universitet
Länkstig

Aktuella forskningsprojekt

På Institutionen för globala studier pågår många intressanta forskningsprojekt. Resultaten av våra studier publiceras i vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter. Vi sprider också vår kunskap genom, föreläsningar, konferenser, bloggar, sociala medier och som experter i olika sammanhang.