Länkstig

Marie Widengård

Forskare

Institutionen för globala studier
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Marie Widengård

Just nu forskar jag om:

Svenska visioner om rättvisa biodrivmedel

Sveriges skogliga bioekonomi

Rättvisa gränser mellan natur och mineralutvinning i Cockpit Country, Jamaica, se Saving the forest to protect the mine

Naturens rättigheter, se projektets hemsida vems vattenkropp?

Dåtiden

Jag var humanekologisk ämnesansvarig och undervisade kring olika ”gröna” teman, såsom naturresurser, miljöpolitik, sociala rörelser, hållbar utveckling, hållbarhetsstandardisering och certifiering, genus och ekofeminism, och mer allmänt, samhällsvetenskapliga miljöstudier, teorier och metoder och forskningsdesign.

Mitt doktorandarbete fokuserade på temat biobränslen och jag undersökte några av de processer, diskurser, materialiteter, tekniker och relationer som är involverade i produktionen och konstruktionen av en biodrivmedelsplanta Jatropha curcas L. Jag såg på jatropha som ett projekt under utveckling, över olika platser, inklusive Zambia, Europeiska unionen och globalt. Studien bidrog till politisk ekologi och politisk ekonomi.

Före mitt doktorandarbete arbetade jag fyra år i civilsamhället i främst södra Afrika. Mina universitetsstudier inkluderar juridik, miljö- och vattenteknik, deltagande forskning och landsbygdsutveckling. I mina masteruppsatser undersökte jag temat deltagande växtförädling och immateriella rättigheter för växter och gener med fältarbete i Nicaragua. Jag har konsulterat inom certifiering av hållbarhetsstandard (ISO och RSB) och genomfört utvärderingar och vetenskaplig litteraturgranskning.