Länkstig

Marie Widengård

Forskare

Institutionen för globala
studier
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Marie Widengård

Just nu har jag tre projekt på gång.

Två projekt fokuserar på svenska visioner av fossilfria bränslen, särskilt hur en rättvis övergång till flytande biodrivmedel kan uppnås, i Sverige och transnationellt. Det första projektet tittar på visioner om rättvisa biodrivmedel och det andra projektet handlar om skoglig bioekonomi. Det tredje projektet fokuserar på rättvisa gränser mellan natur och mineralutvinning i Cockpit Country, Jamaica.

Under 2022 presenterar vi vår forskning här:

AAG 31 januari: 'Classification fix, or how to b/order biofuels to switch between crises'

AAG 25 februari: Forests as recarbonization? Problematizing pathways toward net-zero carbon as an ethical fix

DOPE 26 mars: 'Classification fix, or how to b/order biofuels to switch between crises'

IFPM4 27-29 april: ''When is the forest mitigating climate change: from polarised times to mediating the right time in Swedish press'

NESS 7-9 juni: 'Developing principles for a just and caring transformation: ‘justice-and-care-to come’ in the Swedish forest-based bioeconomy'

POLLEN 28 juni-1 juli: 'Borderline Justice: Between Extraction and Conservation'

CES 29 juni-1 juli: 'Self-image and International Environmental Reputation within the European Union: Two Sides of the Same Coin?

Annan work-in-progress:

Atlas Without Borders är ett live workspace som jag jobbar i just nu (just nu offline). Sidorna kommer fyllas på allt som projekten utmanar gränser.

Dåtiden

Jag var humanekologisk ämnesansvarig och undervisade kring olika ”gröna” teman, såsom naturresurser, miljöpolitik, sociala rörelser, hållbar utveckling, hållbarhetsstandardisering och certifiering, genus och ekofeminism, och mer allmänt, samhällsvetenskapliga miljöstudier, teorier och metoder och forskningsdesign.

Mitt doktorandarbete fokuserade på temat biobränslen och jag undersökte några av de processer, diskurser, materialiteter, tekniker och relationer som är involverade i produktionen och konstruktionen av en biodrivmedelsplanta Jatropha curcas L. Jag såg på jatropha som ett projekt under utveckling, över olika platser, inklusive Zambia, Europeiska unionen och globalt. Studien bidrog till politisk ekologi och politisk ekonomi.

Före mitt doktorandarbete arbetade jag fyra år i civilsamhället i främst södra Afrika. Mina universitetsstudier inkluderar juridik, miljö- och vattenteknik, deltagande forskning och landsbygdsutveckling. I mina masteruppsatser undersökte jag temat deltagande växtförädling och immateriella rättigheter för växter och gener med fältarbete i Nicaragua. Jag har konsulterat inom certifiering av hållbarhetsstandard (ISO och RSB) och genomfört utvärderingar och vetenskaplig litteraturgranskning.