Länkstig

Gustav Cederlöf

Universitetslektor, biträdande

Institutionen för globala studier
Telefon
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Gustav Cederlöf

Docent i samhällsvetenskapliga miljöstudier

Jag är humanekolog och kulturgeograf och i min forskning undersöker jag miljöförändringar från ett politiskt och kulturellt perspektiv. Jag fokuserar på sambandet mellan energisystem och samhällsförändring och särskilt frågor kring energiomställningar och politisk ekonomi. Jag har gjort längre fältarbeten på Kuba och är intresserad av människors erfarenheter av radikala samhälls- och miljöförändringar.

Jag arbetar vid Institutionen för globala studier sedan 2021 efter åtta år vid King’s College London. Jag disputerade i geografi vid King’s och var sedan Teaching Fellow vid universitetets Department of International Development. 2018–19 innehade jag ett ESRC Postdoctoral Fellowship i ett samarbete mellan King’s College London, Imperial College London och Queen Mary University of London, och anställdes sedan som lektor i Liberal Arts & Geography vid King’s. Jag har tidigare också undervisat vid Department of Geography & Environment på London School of Economics.

ORCID: 0000-0002-6234-0380

Utbildning

  • 2010 BA i utvecklingsstudier, Uppsala universitet
  • 2013 MSc i humanekologi, Lunds universitet
  • 2017 PhD i geografi, King’s College London

Forskningsområden

Min forskning fokuserar på tvärvetenskapliga frågor kring energianvändning som fysiskt, politiskt och kulturellt fenomen. Frågorna hänger ihop med ett bredare intresse för hur miljöförändringar samspelar med olika former av makt och ojämlikhet, till exempel inom ramen för en energi- och klimatomställning.

Som geograf studerar jag hur användningen av olika energikällor möjliggör sociala och ekonomiska aktiviteter inom vissa rumsliga mönster, och hur energiomställningar sedan omformar mönstren med ojämna politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser. Jag är särskilt intresserad av kopplingarna mellan energiproduktion och markanvändning; infrastruktur och statsbildning; och energianvändning och urban form.

Vid sidan av fokuset på miljöfrågor har jag särskild expertis inom kubansk och socialistisk historia.

Jag är författare till två böcker, The Low-Carbon Contradiction: Energy Transition, Geopolitics, and the Infrastructural State in Cuba (University of California Press, 2023) och Discovering Political Ecology (med A. Loftus, Routledge, 2024).

Samverkan

Undervisning

Jag är utbildningsledare för Kandidatprogrammet i Globala studier. Jag undervisar och handleder dessutom på institutionens kurser i humanekologi. För närvarande är jag ansvarig för följande kurser:

Grundnivå

  • HU1221 Hållbara städer

Avancerad nivå

  • ESD400 Economy, Global Inequality and Pathways to Sustainability
  • SFGS343 Political Ecology: Conflict, Power and Sustainability