Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Lodjur
Länkstig

Demokratiskt deltagande i rovdjursförvaltning

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2015 - 2019
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Regionalisering och ökat utrymme för lokal delaktighet och inflytande i beslutsfattande är idag ett centralt inslag i rovdjursförvaltningen. Med utgångspunkt i tre olika kollaborativa lösningar i Finland, Norge och Sverige, undersökte projektet de utmaningar, hinder och möjligheter som rovdjursförvaltningen mötte i genomförandet av kollaborativa åtgärder.

Bakgrund och syfte

Regionalisering och ökat utrymme för lokal delaktighet och inflytande i beslutsfattande är idag ett centralt inslag i rovdjursförvaltningen.

Med utgångspunkt i tre olika kollaborativa lösningar i Finland, Norge och Sverige, undersöker projektet de utmaningar, hinder och möjligheter som rovdjursförvaltningen möter i genomförandet av kollaborativa åtgärder. 

Forskningsfrågor 

Socialantropologi, statsvetenskap och offentlig förvaltning utgör projektets disciplinära inramning vilka används för att belysa och jämföra: 

  • hur de fyra länderna har valt att utforma policys och institutioner i syfte att balansera olika intressen och krav
  • hur det administrativa ledarskapet hanterar och löser den spänning som föreligger mellan förvaltningens olika roller, mångtydiga regler och mångfasetterade intressen i de fyra länderna
  • hur lokalsamhällets olika intressegrupper och intresseorganisationer förstår och motiverar deltagande i rovdjursförvaltningen.