Bild
Hjoåns mynning i Vättern.
Foto: Sinikka Halme, CC BY-SA 4.0
Länkstig

Vatten åt alla varelser. Naturens Rättigheter som ekosystemförvaltningsinnovation

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Forskningsprojekt fokuserar på sjön Vättern. Idag sprids gift i sjön genom omfattande flygövningar, militären släpper bomber i sjön och hot om gruvexploatering är ständigt närvarande. Detta kan ske trots att sjön ska skyddas både som dricksvattentäkt och Natura 2000-område, liksom av fyra riksintressen enligt miljöbalken. Skyddet tycks idag endast bidra till att reglera en fortsatt miljöförstörelse. Legala och kulturella förändringar är därför nödvändiga för att skydda och restaurera livsuppehållande ekosystem. Istället är våra samhällen planerade med en världsbild där vi människor står över naturen med en gränslös rätt att dominera, kontrollera och exploatera den. Vad händer om vi istället erkänner att människans överlevnad är intimt förknippad med naturens rätt till överlevnad?