Länkstig

Hållbart fiske – mänskliga rättigheter för burmesiska fiskare i Thailand

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att förstå hur EU:s fiskeripolitik, som en global styrningsmekanism, adresserar både hållbarhet och mänskliga rättigheter efter fiskerireformen i Thailand. Projektet genomför djupgående studier i både Thailand och Myanmar.