Göteborgs universitet

Forskargrupper

Forskning vid Institutionen i globala studier bedrivs av forskare från många olika discipliner. I våra tvärvetenskapliga forskargrupper undersöker vi globala förlopp utifrån skilda perspektiv och förhållningssätt.