Länkstig

Annica Kronsell

Professor

Institutionen för globala
studier
Telefon
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
E616a
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Annica Kronsell

Mina huvudsakliga intresseområden är: - Samhällsvetenskapliga miljöstudier - Klimat, hållbarhet och omställningsstyrning - Klimatanpassning - Feministisk teori, genus och intersektionalitet

Jag är utbildad inom statsvetenskap och internationell politik men har under hela min karriär varit involverad tvärvetenskaplig i forskning och undervisning. Jag tycker att tvärvetenskap är värdefull för att få en mer heltäckande förståelse för miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor. De flesta av mina projekt har varit och är av tvärvetenskaplig karaktär.

Under min karriär har jag undervisat inom internationella relationer, om freds och konflikt såväl som på miljöstyrning och klimatfrågor samt på feministisk teoribildning. På senare år har jag i huvudsak ansvarat för master och doktorandutbildning, exempelvis med en kurs Miljöstyrning och omställning. Jag handleder flera master studenter och doktorander.

Mina huvudsakliga empiriska forskningsområden handlar om styrning av klimat-miljö-och hållbarhet huvudsakligen i Norden och Sverige. Mitt teoretiska intresse är inriktat på styrning och på institutionella styrningsprocesser och hur nya perspektiv och idéer kan få kraft i styrningen samt vilka maktprocesser som gör att frågor om sociala skillnader, jämställdhet och jämlikhet ofta negligeras eller tom utesluts, t.ex. i klimatpolitik och strategier.

Jag leder två forskningsprojekt: Klimatpolitik och intersektionalitet: vägar fram till en socialt inkluderande hållbarhet finansierat av forskningsrådet Formas, och Ett transporteffektivt samhälle genom jämställdhet i hållbar kommunal transportpolitik finansierat av Energimyndigheten.

Tillbaka till Samhällsvetenskaplig miljöforskning på institutionen för globala studier

Tillbaka till institutionen för globala studier