Länkstig

Hanna Charlotta Wernersson

Doktorand

Institutionen för globala studier
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Hanna Charlotta Wernersson

Jag är doktorand vid institutionen för Globala Studier i ämnet samhällsvetenskapliga miljöstudier. Min forskning undersöker människa-djurrelationen i västerländsk kultur, ekonomi, politik och praktik. Mitt doktorandprojekt studerar denna relation i produktiva gårdsmiljöer och specifikt gårdsmiljöer där kor föds upp för mänsklig föda. Frågor som jag undersöker inkluderar hur jordbrukare (och konsumenters) värderingar samt idéer om, och förståelse av, djuren samspelar med gårdens infrastruktur och teknologi för att skapa en viss gårdspraktik där vissa relationer görs möjliga medan andra görs omöjliga. Jag intresserar mig också för hur och varför gårdspraktiker utvecklas, förändras, och förblir. Jag arbetar med etnografiska metoder med betoning på audiovisuella metoder för datainsamling, analys, och forskningskommunikation.